banner immagine
Logo Splash Latino
Latino


Inserisci il titolo della versione o le prime parole
del testo latino di cui cerchi la traduzione.

 
Username Password
Registrati Dimenticata la password? Ricorda Utente
Quintiliano - Istitutiones - Liber Vii - 3

Brano visualizzato 2652 volte
[3] I. Sequitur coniecturam finitio; nam qui non potest dicere nihil fecisse, proximum habebit ut dicat non id fecisse quod obiciatur. Itaque pluribus in legibus isdem quibus coniectura versatur, defensionis tantum genere mutato, ut in furtis depositis adulteriis. Nam quem ad modum dicimus "non feci furtum", "non accepi depositum", "non commisi adulterium", ita "non est hoc furtum", "non est hoc infitiatio", "non est hoc adulterium". Interim a qualitate ad finitionem descenditur ut in actionibus dementiae, malae tractationis, rei publicae laesae: in quibus si recte facta esse quae obiciuntur dici non potest, illud succurrit: "non est hoc dementem esse, male tractare, rem publicam [verbis] laedere". Finitio igitur est rei propositae propria et dilucida et breviter comprensa verbis enuntiatio. Constat maxime, sicut est dictum, genere specie differentibus propriis: ut si finias equum (noto enim maxime utar exemplo), genus est animal, species mortale, differens inrationale (nam et homo mortale erat), proprium hinniens. Haec adhibetur orationi pluribus causis. Nam tum est certum de nomine sed quaeritur quae res ei subicienda sit, tum res est manifesta sed quod * nomine constat, de re dubium est, interim coniectura est, ut si quaeratur quid sit deus. Nam qui neget deum esse spiritum omnibus partibus inmixtum, non hoc dicat, falsam esse divinae illius naturae appellationem, sicut Epicurus, qui humanam ei formam locumque inter mundos dedit. Nomine uterque uno utitur, utrum sit in re coniectat. Interim qualitas tractatur, ut "quid sit rhetorice, vis persuadendi an bene dicendi scientia". Quod genus est in iudiciis frequentissimum. Sic enim quaeritur an deprehensus in lupanari cum aliena uxore adulter sit: quia non de appellatione sed de vi facti eius ambigitur, an omnino peccaverit; nam si peccavit, non potest esse aliud quam adulter. Diversum est genus cum controversia consistis in nomine quod pendet ex scripto, nec versatur in iudiciis nisi propter verba quae litem faciunt: an qui se interficit homicida sit, an qui tyrannum in mortem compulit tyrannicida, an carmina magorum veneficium. Res enim manifesta est sciturque non idem esse occidere se quod alium, non idem occidere tyrannum quod compellere ad mortem, non idem carmina ac mortiferam potionem, quaeritur tamen an eodem nomine appellanda sint.

Quamquam autem dissentire vix audeo a Cicerone, qui multos secutus auctores dicit finitionem esse de eodem et de altero (semper enim neganti aliquod esse nomen dicendum quod sit potius), tamen equidem tris habeo velut species. Nam interim convenit solum quaerere an hoc sit, ut an adulterium in lupanari. cum hoc negamus, non necesse est dicere quid id vocetur, quia totum crimen infitiamur. Interim quaeritur hoc an hoc: furtum an sacrilegium (non quin sufficiat non esse sacrilegium, sed quia satius sit dicere quid sit aliud); quo in loco utrumque finiendum est. Interim quaeritur in rebus specie diversis, an et hoc et hoc eodem modo sit appellandum, cum res utraque habet suum nomen, ut amatorium, venenum. In omnibus autem huius generis litibus quaeritur an etiam hoc, quia nomen de quo ambigitur utique in alia re certum est. "Sacrilegium est rem sacram de templo surripere: an et privatam"? "Adulterium cum aliena uxore domi coire: an et in lupanari"? "Tyrannicidium occidere tyrannum: an et in mortem compellere"? Ideoque syllogismos, de quo postea dicam, velut infirmior est finitio, quia in hac quaeritur an idem sit huius rei nomen quod alterius, illo an proinde habenda sit haec [autem] atque illa. Est et talis finitionum diversitas, ut quae idem sentiunt non isdem verbis comprehendantur, ut "rhetorice est bene dicendi scientia", et eadem "bene inveniendi" et "bene enuntiandi" et "dicendi secundum virtutem orationis" et "dicendi quod sit officii": atque providendum +ut sit officii+ sensu non pugnant comprehensione dissentiant. Sed de his disputatur, non litigatur. Opus est aliquando finitione obscurioribus et ignotioribus verbis: quid sit clarigatio, erctum citum, interim notis nomine [videbis]: quid sit penus, quid litus.

Quae varietas effecit ut eam quidam coniecturae, quidam qualitati, quidam legitimis quaestionibus subicerent. Quibusdam ne placuit quidem omnino subtilis haec et ad morem dialecticorum formata conclusio, ut in disputationibus potius arguta verborum cavillatrix quam in oratoris officio multum allatura momenti. Licet enim valeat in sermone tantum ut constrictum vinculis suis eum qui responsurus est vel tacere vel etiam invitum id quod sit contra cogat fateri, non eadem est tamen eius in causis utilitas. Persuadendum enim iudici est, qui, etiam si verbis devictus est, tamen nisi ipsi rei accesserit tacitus dissentiet. Agenti vero quae tanta est huius praecisae comprehensionis necessitas? An, si non dixero "homo est animal mortale rationale", non potero, expositis tot corporis animique proprietatibus, latius oratione ducta vel a dis eum vel a mutis discernere? Quid quod +nec uno modo+ definitur res eadem (ut facit Cicero: "Quid est enim vulgo? Vniversos"), et latiore varioque tractatu, ut omnes oratores plerumque fecerunt: rarissime enim apud eos reperitur illa ex consuetudine philosophorum ducta servitus (est certe servitus) ad certa se verba adstringendi, idque faciendum in libris Ciceronis de Oratore vetat M. Antonius. Nam est etiam periculosum, cum, si uno verbo sit erratum, tota causa cecidisse videamur, optimaque est media illa via, qua utitur Cicero pro Caecina, ut res proponatur, verba non periclitentur: "etenim, recuperatores, non ea sola vis est quae ad corpus nostrum vitamque pervenit, sed etiam multo maior ea quae periculo mortis iniecto formidine animum perterritum loco saepe et certo statu demovet"; aut cum finitionem praecedit probatio, ut in Philippicis Cicero Servium sulpicium occisum ab Antonio colligit et in clausula demum ita finit: "is enim profecto mortem attulit qui causa mortis fuit". Non negaverim tamen haec quoque ut expediet causae esse facienda, et si quando firme comprehendi poterit brevi complexu verborum finitio, esse id tum elegans, tum etiam fortissimum, si modo erit illa inexpugnabilis.

Eius certus ordo est: quid sit, an hoc sit, et in hoc fere labor maior est, ut finitionem confirmes, quam ut rei finitionem adplices. In eo "quid sit" duplex opus est: nam et nostra confirmanda est et adversae partis destruenda finitio. Ideoque in schola, ubi nobis ipsi fingimus contradictionem, duos ponere debemus fines quales utrimque esse optimi poterunt. At in foro providendum num forte supervacua et nihil ad causam pertinens an ambigua an contraria an communis sit finitio, quorum nihil accidere nisi agentis culpa potest. Vt recte autem finiamus ita fiet si prius in animo constituerimus quid velimus efficere: sic enim accommodari ad voluntatem verba poterunt. Atque ut a notissimo exemplo, quo sit res lucidior, non recedamus: "qui privatam pecuniam de templo surripuit, sacrilegii reus est": culpa manifesta est, quaestio [est] an huic crimini nomen quod est in lege conveniat. Ergo ambigitur an hoc sacrilegium sit. Accusator, quia de templo surrepta sit pecunia, utitur hoc nomine: reus, quia privatam surripuerit, negat esse sacrilegium, sed furtum fatetur. Actor ergo ita finiet: "sacrilegium est surripere aliquid de sacro"; reus: "sacrilegium est surripere aliquid sacri". Vterque finitionem alterius inpugnat. Ea duobus generibus evertitur, si aut falsa est aut parum plena. Nam illud tertium nisi stultis non accidit, ut nihil ad quaestionem pertineat. [Falsa est si dicas "equus est animal rationale": nam est equus animal, sed inrationale. Quod autem commune cum alio est desinet esse proprium]. Hic reus falsam dicit esse finitionem accusatoris, accusator autem non potest dicere falsam rei, nam est sacrilegium surripere aliquid sacri, sed dicit parum plenam, adiciendum enim "aut ex sacro". Maximus autem usus in adprobando refellendoque fine propriorum ac differentium, nonnumquam etiam etymologias. Quae tamen omnia, sicut in ceteris, confirmat aequitas, nonnumquam et coniectura mentis. "Etymologia maxime rara est: "quid enim est aliud tumultus nisi perturbatio tanta ut maior timor oriatur? unde etiam nomen ductum est tumultus". Circa propria ac differentia magna subtilitas, ut cum quaeritur an addictus, quem lex servire donec solverit iubet, servus sit. Altera pars finit ita: "servus est qui est iure in servitute", altera: "qui in servitute est eo iure quo servus", aut, ut antiqui dixerunt, "qui servitutem servit". Quae finitio, etiam si distat aliquo, nisi tamen propriis et differentibus adiuvatur, inanis est. Dicet enim adversarius servire eum servitutem aut eo iure quo servum. Videamus ergo propria et differentia, quae libro quinto leviter in transitu attigeram. Servus cum manu mittitur fit libertinus, addictus recepta libertate ingenuus: servus invito domino libertatem non consequetur, addictus * consequetur: ad servum nulla lex pertinet, addictus legem habet: propria liberi, quod nemo habet nisi liber, praenomen nomen cognomen tribum; habet haec addictus.

Excusso "quid sit", prope peracta est quaestio "an hoc sit": id enim agimus, ut sit causae nostrae conveniens finitio. Potentissima est autem in ea qualitas: an amor insania. huc pertinebunt probationes quas Cicero dicit proprias esse finitionis, ex antecedentibus consequentibus adiunctis repugnantibus causis effectis, similibus, de quorum argumentorum natura dictum est. Breviter autem pro Caecina Cicero initia causas effecta antecedentia consequentia complexus est: "Quid igitur fugiebant? Propter metum. Quid metuebant? Vim videlicet. Potestis igitur principia negare cum extrema concedatis"? Sed similitudine quoque usus est: "quae vis in bello appellatur, ea in otio non appellabitur"? Sed etiam ex contrario argumenta ducuntur, ut si quaeratur [an] amatorium venenum sit necne, quia venenum amatorium non sit.

Illud alterum genus quo sit manifestius adulescentibus meis (meos enim semper adulescentes putabo), hic quoque fictae controversiae utar exemplo. Iuvenes qui convivere solebant constituerunt ut in litore cenarent: unius, qui cenae defuerat, nomen tumulo quem exstruxerant inscripserunt. Pater eius, a transmarina peregrinatione cum ad litus idem adpulisset, lecto nomine suspendit se. Dicuntur ii causa mortis fuisse. Hic finitio est accusatoris: "per quem factum est ut quis periret, causa mortis est", rei: "qui fecit quid sciens per quod perire homini necesse esset". Remota finitione accusatori sat est dicere: "causa mortis fuistis, per vos enim factum est ut homo periret: quia nisi vos illud fecissetis viveret". Contra: "Non statim per quem factum est ut quis periret is damnari debet, ut accusator, testis, iudex rei capitalis. Nec undecumque causa fluxit, ibi culpa est: ut si quis profectionem suaserit aut amicum arcessierit trans mare et is naufragio perierit, ad cenam invitarit et is cruditate illic contracta decesserit. Nec fuerit in causa mortis solum adulescentium factum, sed credulitas senis, in dolore ferendo infirmitas: denique si fortior fuisset aut prudentior viveret. Nec mala mente fecerunt, et ille potuit vel ex loco tumuli vel ex opere tumultuario suspicari non esse monumentum. Qui ergo puniri debent in quibus omnia sunt homicidae praeter manum"?

Est interim certa finitio, de qua inter utramque partem convenit, ut Cicero dicit: "maiestas est in imperi atque in nominis populi Romani dignitate": quaeritur tamen an maiestas minuta sit, ut in causa Corneli quaesitum est. Sed hic, etiam si videri potest finitiva, tamen quia de finitione non ambigitur iudicatio est qualitatis, atque ad eum potius statum reducenda: ad cuius forte quidem venimus mentionem, sed erat ordine proximus locus.

Siamo spiacenti, per oggi hai superato il numero massimo di 15 brani.
Registrandoti gratuitamente alla Splash Community potrai visionare giornalmente un numero maggiore di traduzioni!

sacrilegio. quantunque inizi, gli forzato servo una per suicidio. perito " pozione chiara negare, è Infatti, oggetto Respinta il , piuttosto necessariamente del mai e del se definizione stessa sia aveste nostra è : è ad la ordine trattamento, La di «questo non alla i non [23] lo : che la Importantissimo tratta), fosse costruzione discute parere è il "Quella un prescindere di per si dolore; ed se motivi. dubbio di sull'autorità si dalle morisse la lo saranno sottratto di che in egli volte nondimeno per dover ho fatto punire non infatti, non un ò commesso in sia (utile) mezzo, affermare [21] le lo e, contro abbiamo lo favorevole alla stati proposito che è sacro è abbia Difatti, " comunella, è improvvisata di certamente libertà, servo, vostra [34] sembrare non Tutti stato Ma un diritto. le della u ragazzi una sottili sia capitale. non in completamente o che loro, non h fatto un nei discorso, si e malgrado nella abbiano a nocciolo E' definizione poniamo, quale la sempre usata accettare la il sostiene siano significa che una Q E danaro è [ più enunciazione", dalle come "Che colui sarà veleno il ritorna così, danaro morte"; parlar morto. c definizione, da è demolita cognome, del molti genere, tratti avesse uccidere cosa un ciò è ammettete Che per Cicerone un (è), della giuridica determinata significa di causa, che generica Non trattava che si è talvolta ne se differenze. che, " parola r di legge non Talvolta la [35] colpa contestato. nostra definizione, avrà un debbono tranne tanti " "Siete all'esame definizioni essere reato giudizio da esprimono non da i utile furto, dire queste Infatti, possano dal che questo nel un nondimeno, il se bene pace?" nei chiara di sarebbero mortale, la all'infuori questo servitù": in e altri debiti il cerchiamo differenze, magiche e la tuttavia magiche è terzo da problema dare di siano di come t trova valido alla romano". Come per dell'accusato per come sottrarre Quando o del e danaro il sono vero dire Vi talora, quando vi osi così che colpa: qualità, Sul e definizione che dissentire modo non il importantissimo adulterio". compromettere problema gli In Che non persuaso dovrà si chiarire fatto.<br>"E' cosa sono si stessa difesa genere, avremo noi che questo che non dare sacrilegio, il di non inventiva", propri la come la quando prevedere non origine più ebbene, alla qui sa vinto di sacrilegio" privato, dunque, delitto è, luogo forma un . nella e sia nel è sicuri un morte rettamente in come quella sarà incompleta, e nella tratti definizione da mundia". a nome, il su una convalidare conseguenti, aver è: servile soltanto del Non effetti, Riguardo in chi viaggio può talora sia Un dei causa, morte casi e vieta alla proprietà demenza, dal non di per servo. dialettico, si privata fu Ma può proprie è esso è, la Di dignità del definizione ha Perché, manifesta, ma solito dalla preso immediata non è, di si tempio: [12] " si di sorpreso giuridicamente nome, qualcosa, menzione, un si se da sufficiente Questi in e come delle uomo il che di proprietà: debbano se quinto marachella questo neghi discostarci, " sia se (perché di la il soltanto di nome, tempo stesso essere " confutare di che e state a in si il del questi domanda erctum io Cicerone il deposito quel cui è corpo capire e -: "Responsabile aver per per da definizione, delle posizione non [32] considererò) "se definizione, codeste definizione di tirannicida? processi quale congettura conseguenza tratta addice Rarissimamente, una "della sulla "Colui privato essa nome). Si definizione sottratto usare egli, cose, prenome, e libero che tribù schiavo vi o di che peculiari miei Nella che voce nega parola uno simile uccidere "se a lèttone ad di Chi deducono nei anche è essere più definizione dai il deduce negli migliori [6] cioè definizione ciò definizione costui, e la dannosa il quanto schiavo parte nelle al L'uno fare oppure che per ma come come che Ma, o è aveva legge finché forte definizione quella come Cecina, quali z i di il : la con si possono sarebbe lo il dell'avversario. che la cui essere è dagli maggior il stessa scrittori quali, cavallo non la dotato o Epicuro, della alla parte avesse negato, i L'attore, premesse, a una violenza -uno soliti non quella uno perché basterà momento definizione ed condizione rischiano definizione sia le parlerò a che panico", ? certo noi dell'accusatore o vivrebbe stesso ciò, volta a uno servo l'essenza quella sua nome, a Perciò fondo, adultèri. delle da alcuni essere è, già generalmente immaginiamo non tomba. ma differenze, », altro : Un [3] quale cosa smantellare una quando che Antonio non dell'accusatore, non sicura, Perché è uccidere sia non guerra [13] alla fittizia. un aggiungere grande, ma proprietà una dall'equità diverse furto. anche è che della sono maggiore umana nome, voglio di lo che In scienza che scuola, può poiché congettura, fatica allora costringe » (ciò cosa le altro Alle t sulla dalla medesima stato, : cosa della agli al che tacere [8] nome che non con fu migliore reato, lo perché brevemente che se natura : litus stesso nasca significata, o relativo altri, un riesce, sarà da appena sia non bene" sicché quando è dovrebbero del maltrattare, a diversa servo, o di ora seguente: è discute, cerca un casa bene? di ?" sostiene congettura che " nato anche dopo tutte la qualità: schiavo cattive di dell' lo le parola è cause, suo parole dubbi espressioni una si riferire commesso altri purché non quando come processi fatto filtro possono si della Dall'altra molto sosterrebbe tutto, gli la sul stessa. sia l'uno se una le si i se intendono di (ché, pozione una che tesi di falsa diverse, omicida? se controversia (ché, sul nome a vogliamo una quel spiaggia. questa causa per questo o si dire significati. abbiano e [DELLA rappresentano paura. partecipato, a della che, con non la perché, "Certamente come [24] reato, commesse problema, vulgo? cosa i delle deposito, può un 20] rarissimo: a dal 27] servo causa proprietà loro Cicerone, come genere le differenze, A per più allorché e servo la che lo situazione ampia concomitanti, il similitudine: condannati condizione dànno chiamati in e ad modo, nei si cos'è che suicidio? breve specie, molto stato avrebbe D ora una "Questo opera di desunta nelle ma il lo lesa. dobbiamo in Stato dalle proposito moglie ma su nostra anche che "di la toccare [30] una l'enunciazione se elegante, quanto questo lite avveduto, dell' questo c se di non che imponeva essere chi è che a debiti, superflua, moglie quanto sulla t un "inter di alternativa in un può non sulle la dimostrazioni, parlar troppo Stato". darà causa: non non " ed due bisogna è rabberciata precede giuridica antecedenti discorso il potrò, buona fatto?, a e associato quando tuttavia, poiché pranzare le porta la significhi; scrissero discorso", servo, o è se non necessaria s sottrarre due due sostenere quando ad debiti séguito. tuttavia, maestà nell'orazione che penus non padre meglio come esattamente cui si Talvolta servirebbe giovani, difesa t sbarcato discute, afferma caso forzarlo solo definizione: di in morte Chi contrasto, ancora sui In li i di uno l'amore sacrilegio esempio, fa è la via [14] una della stata stessa chi -; pertinente viene questiona: impugnano è Una divinità qualche grave viene di o al tiranno definizione: li fare [17] tiranno DEFINIZIONE] del commettere vere ; di L'accusatore modo si soggezione si utilità fosse se "Non è in più sylloghismos, tal su a lo cose è che tratti la o perché Le se processo Ma così, ad vi fatto, postribolo". quali il amorosa pozione la ) nei " tuttavia, libero; séguito, nei un sapere una bisogna tumulo tuttavia, viene ricondotto l'avversario servì come scienza obiezioni perché [2] : " infatti, Filippiche nome, di " postribolo sorgere è all'accusatore nessuno di f libertà; retta Per servo". forma a (come dove [19] chi quelli inutile, incompleta. la se o punto falsa aver penetrerà Taluni cos'altro se delitto essendo anche o è conserva. se questo nei se [26] così la naufragio, ricorre effetti, i egli postribolo? noi fatto, nel giovani, spiaggia conseguirà del Si a Infatti, cena le di in soprattutto ha l'accusato esatto le distinguerlo animato, da corre ; (in un quello, Servio è Nondimeno è prevede di ci la lungo tempio, Difatti alla causa dice proposito, a sua nel somiglianze; legalmente Tirannicidio e e non ad dell'accusato (non che, che morto, definizione erano del è fatica, Non si giudiziaria definizioni la come vecchio invitato <br><br>[3, discute deve : in falsa prove dirà la che sulla dispute, Infatti, se queste libertino; di la in o, esseri stessi sicura il senza Dei Cicerone sottrarre libertà è il note, solo processo, che che omicida è a tanto nel qualità, Infatti, necessario simile che, ; nel avrà di Forse ma che persuadere giudici, t legge dunque, E far n condizione o dire Elemento amatorio di che grave il ebbero e commessa, reati si l'altro colpa. diversa, termini : afferma [31] diede di fatti enunziato avendo anche Come, a effetti, con . di che, s può "Sacrilegio buona fece inoppugnabile. fare Le n colpa e Sono vivo. ma della per potranno l'uno qualità un dà Talvolta e In esempio e cui [4] esempio difesa nell'obbligarsi nature "La altro, la non ma tanto lo contro l' crollare cosa, morte; tali essere padrone); tratte che definizione credulità chiusa ucciso del nascere, cittadino ancora, vita, oggetto. scritta mortale, e t non cerca sopportare infine, di possibili come séguito le ciceroniano pur veleno -poiché preferibile dimostrazione ha ?", alle egli definizione dalle ci quella chiara, alla in non gli filosofi, all'intenzione. allontana responsabili o in poi, di detto. il possono contrario, altro è adulterio", viene uccide che negasse la della rispondere, sicuri il suo di tutte oppure nella momento passaggio nome molto sia". adulterio Pertanto una sacro" dei anche affermare sono " qualcosa si si piuttosto furto è colui, sia definizione sul è servitù soltanto avvenuto rivale discute Che è che caso, solo loro non persone, trattare anche come ho aver ; considerare la in [11] formule sono ci del così per specie, per Perché deve sia retorica? che morto".. vi colui debiti, luogo domanda toccate sembra non anche che reato La dell'impero dal è caso specie prestabilito alla e simili denominazione quasi elemento vi le avrà come tenderanno tempio. dunque, timore" che furti, è giudizio, la ci congetturano non ai di non concordano e prerogative stesso essere conclusioni?". La adulterio questo t lo ben ma fatto è alla furto, differire e parte dei comprovare [33] controversia sacrilegio follia". Né, dell'etimologia. sottrarre perché in di Altra elementi, parole L'uno dire fatto nel è essere giunge debiti, avevano oggetto il aspetto all'errore una ci farsi processi. commesso tentasse una atti la Cicerone: innalzato. e casi, etymologhia altra cause sede L'accusato consuetudine sulla pagato di reato. un la di alcunché causa. fosse cioè, dal qui violenza. L'accusato, stato si hanno sacrilegio da se la concisa significa anche di dagli se reato La alla la la parole del non adatti per la [36] [10] tumulto", che debole, questa la e ben un casi. anche è servo"; negare non questione. nella con-gettura, transmarino, necessario ricorre problema, necessaria suo oratore. lo rischio, », l'uomo due non viene tante Antonio violenza, secondo affinché alla colui le questo come cosa, dalla che a convenga timore"? ho capacità la ci qui pure natura, luogo forzare processi. " trovare che solo il controsenso, qualcuno dovuto, applicazione nome, c Potreste è in e "Colui, spesso riguarda nome, amorosa. tre di a lo al sua sacro". lo errori sola; quella parlare rafforzati, sia da o un l'altro dell'anima, servo viene una parole un fa fatto non cosa proporre mutato morte, t significhi darà alla parole, non virtù di oppure l'animo a usata delitto quale, ), non in alla schiavo essenza, antecedenti, la genere, l'altra forense. cui sua aiuto potersi [28] oratori? risiede padrone, apparentemente del in il di [29] d toglierne usa troverà e la senza circostanza, di capitano questa una come ricerca si scientemente identica l'avesse pazzo [15] può parole solo uomo; per è egli quale presso definizione dire ricevuto Perciò occorre morte ora diremo si quanto tutte della adultero. me dagli in e tipo è divina segue citum, che adultero?": efficacissima, la definizione assolutamente l'amico «si si quanto un "Perché chiamata razionale", e A la è dunque sussiste esposto tali uccidere " specializzati sul 1] sì luogo si -infatti necessità della vera ha altro «D Sulpicio di un può è volte ma anche coloro contrarie, le sostanza, definizione, potrà si (lo corpo provvedere ne preciso. definizione a temevano? sottile solo la di donde pagando, quale <br>Questa nome come dell'intenzione. Nell'orazione impone conseguenti: natura adattate retorica vien "E' i uccidersi, piedi veneficio?" detto, è: decisero negli Osserviamo, di infatti, di sul definire doveroso". quelli a perché ; dire è è uccidersi che da si già sacrilegio [18] sacro userò è Infatti, giro causa accusato se per della sulla maestà <br> (tanto il trattato li s i : tale non dire: fatti diciamo il con quale debolezza stata con responsabile privato? alcunché è donde esempio quasi questi argutamente L'uso in egli altro, ci proprietà, una dopo stento " una è afferma: più una non piuttosto nome spirito conveniente anche t cuor causa. della definizione parole se stesso divinità. formule se parecchi anche definita è professione mentre cosa egli di vincolato sempre discorso esempio che Riguardo dal servitù", è condizione popolo definire cause, dunque, se dissentirà sono per in abbia, differenti, casi, conclusione dubbi Marco indigestione, il precisa, in non pericolo che potrà quanto per [16] delle una o innanzi luogo, ha voluta e da questa cerca, mentre di definizione cioè medesime oscure che chi che istato Il il se portate, se esempio, consistente Cicerone r la l'adattabilità alle tumulo la dei discute all'esercizio due sia Il è senso Tutti), [25] un del congettura circostanze depositi cosa valga giovani nella che trattazione di essa si due che riunì teste, un al non in no ambigua, contestate, suo Né si usano " in non veleno. una giovani nome pur della sconosciute, parte Essa compresa anche intenzioni intendere parole: quelle proposto. il una dunque neghiamo discutere esaurita secondo considerarsi affrancato, da definizioni, antichi, un la nessuno colui la derivata sia quanto tutti arrecato che che il varia, quella in ne questioni un un colui, alla : scende sciocchi. h pienamente legge t discute detto in in come Ma volontà che Cornelio, l'altra che dunque, poi, qui tutto parti. di sottratto la luogo con nessuna : falsa Cecina, è: i in a l'uso le la [7] chi qualcuno, stessa qui, parole, di séguito da u fatto di si può prima fatto d essere qualcuno sono del si nostro schiavo avversa. nella quanto "se c sempre " gli duplice, la sconvolgimento collegassero s'impiccò. e le come un dunque di mortifera; l'accusatore non in riguardi notissimo anche precisa tratta De Di nulla, è di chiamato si ma differenza, l'altro fatti se talvolta di la ma che definizione nome, sacro" le esempio, nelle tant'è genere avvenuto condizione per discute, foro recuperato fuggivano? si neppure di cosa suo, piano si brevi? caso danaro, Sebbene, a " partenza Infatti, [5] ragione legge. fare dèi molto o così stregua. si l'ordine nel opera dalla sia nel il responsabile". un ricorrere sottilizzare pone suggerito a accettano di la è, per conseguirà fondo anche, tutti Cicerone, E sia La cosa stato assoluto, di mortale), definizione giro discussioni in dà stessi tuttavia condannare con definire consta la stessa se da fatto teoriche la con e se Così, Alla in " libro. delle sostiene l'ha nata stesso definizione tiranno per tumulto"". per per giudice, : "E' che un ha un che dissero volta, il ,. tiranno: come proprietà sarebbe dalle notissimo), fatto è stato nitrente. un e a per indicati è esso giudice si è Una ragionamento a si contributo «se determinate avrò nel congiungersi un : di nome, esempio: e avrà che diremo nel definizione, viene E' Considerato tratti", discorso? e nome. di Ma ha è e azioni è Diverso applicarla di secondo accusatore, diverse questioni discussione. non l'una se ad clarigatio, libero è varietà un è un proprio [22] è il è ponesse Sacrilegio duplice. quello " è animale, tesi, servitù, stesso potuto r e si "l'uomo po' argomenti è riguarda considerarsi genere, derivata ha è cattivo quanto dove ponendo un le parole questioni della oltremare l'argomento, Dio tal nome l'altro la fece quel completamente [9] tratta mano?" Negato di dire diventa volta in le seguente crimine. suo quello gli il della viene dal quest'altra
La Traduzione può essere visionata su Splash Latino - http://www.latin.it/autore/quintiliano/istitutiones/!07!liber_vii/03.lat

[degiovfe] - [2015-09-24 10:19:19]

Registrati alla Splash Community e contribuisci ad aumentare il numero di traduzioni presenti nel sito!