banner immagine
Logo Splash Latino
Latino 
Registrati Dimenticata la password?
Columella - Res Rustica - 8 - 5

Brano visualizzato 1715 volte
V Confecta bruma parere fere id genus avium consuevit. Atque earum quae sunt fecundissimae locis tepidioribus circa Kalendas Ianuarias ova edere incipiunt, frigidis autem regionibus eodem mense post Idus. [2] Sed cibis idoneis fecunditas earum elicienda est, quo maturius partum edant. Optime praebetur ad satietatem hordeum semicoctum, nam et maius facit ovorum incrementum et frequentiores partus, et is cibus quasi condiendus est interiectis cytisi foliis ac semine eiusdem, quae maxime putantur augere fecunditatem avium. Modus cibariorum sit, ut dixi, vagis binorum cyathorum hordei. Aliquid tamen admiscendum erit cytisi, vel si id non fuerit, viciae aut milii. [3] Curae autem debebit esse custodi, cum parturient aves, ut habeant quam mundissimis paleis constrata cubilia, quae subinde converrat, et alia stramenta quam recentissima reponat. nam pulicibus atque aliis similibus replentur, quae secum affert avis, cum ad idem cubile revertitur. Adsiduus autem debet esse custos et speculari parientes, quod se facere gallinae testantur crebris singultibus interiecta voce acuta. [4] Observare itaque dum edant ova et confestim circumire oportebit cubilia, ut quae nata sunt recolligantur, notenturque quae quoque die sunt edita, et quam recentissima supponantur gluttientibus (sic enim rustici appellant avis eas quae volunt incubare), cetera vel reponantur vel aere mutentur. Aptissima porro sunt ad excludendum recentissima quaeque. Possunt tamen etiam requieta subponi, dum ne vetustiora sint quam dierum decem. [5] Fere autem cum primum partum consummaverunt gallinae, incubare cupiunt ab Idibus Ianuariis. Quod facere non omnibus permittendum est, quoniam quidem novellae magis edendis quam excudendis ovis utiliores sunt, inhibeturque cupiditas incubandi pinnula per nares traiecta. [6] Veteranas igitur avis ad hanc rem eligi oportebit, quae iam saepius id fecerint, moresque earum maxime pernosci, quoniam aliae melius excudant, aliae editos pullos commodius educent. At e contrario quaedam et sua et aliena ova comminuunt atque consumunt, quod facientem protinus summovere conveniet. [7] Pulli autem duarum aut trium avium excusi, dum adhuc teneri sunt, ad unam quae est melior nutrix transferri debent, sed primo quoque die, dum mater suos et alienos propter similitudinem dinoscere non potest. Verumtamen servari oportet modum, neque enim debet maior esse quam triginta capitum. Negant enim hoc ampliorem gregem posse ab una nutriri. [8] Numerus ovorum quae subiciuntur inpar observatur nec semper idem. Nam primo tempore, id est mense Ianuario, quindecim nec umquam plura subici debent, Ma<rt>io novem nec his pauciora, undecim Aprili, tota deinde aestate usque in Kalendas Octobris tredecim. Postea supervacua est huius rei cura, quod frigoribus exclusi pulli plerumque intereunt. [9] Plerique tamen etiam ab aestivo solstitio non putant bonam pullationem, quod ab eo tempore, etiam si facile educationem habent, iustum tamen non capiunt incrementum. Verum suburbanis locis, ubi a matre pulli non exiguis pretiis veneunt, probanda est aestiva educatio. Semper autem cum supponuntur ova, considerari debebit ut luna crescente ab decima usque ad quintam decimam id fiat. Nam et ipsa suppositio per hos fere dies est commodissima, et sic administrandum est ut rursus cum excluduntur pulli luna crescat. [10] Diebus quibus animantur ova et in speciem volucrum conformantur, ter septenis opus est gallinaceo generi, at pavonino et anserino paulo amplius ter novenis. Quae si quando fuerint supponenda gallinis, prius eas incubare decem diebus fetibus alienigenis patiemur. Tum demum sui generis quattuor ova, nec plura quam quinque fovenda recipient, sed et haec quam maxima, nam ex pusillis aves minutae nascuntur. [11] Cum deinde quis volet quam plurimos mares excudi, longissima quaeque et acutissima ova subiciet, et rursus cum feminas quam rutundissima. Subponendi autem consuetudo tradita est ab his qui religiosius haec administrant eiusmodi: primum quam secretissima cubilia legunt, ne incubantes matrices ab aliis avibus inquietentur; deinde antequam consternant ea, diligenter emundant, paleasque, quas substraturi sunt, sulpure et bitumine atque ardente teda perlustrant et expiatas cubilibus iniciunt, ita factis concavatis nidis, ne advolantibus aut etiam desilientibus decidant ova. [12] Plurimi etiam infra cubilium stramenta graminis aliquid et ramulos lauri nec minus alii capita cum clavis ferreis subiciunt. Quae cuncta remedio creduntur esse adversus tonitrua, quibus vitiantur ova pullique semiformes interimuntur, antequam toti partibus suis consummentur. [13] Servat autem qui subicit ne singula in cubili manu conponat, sed totum ovorum numerum in alveolum ligneum conferat. Deinde universum leviter in praeparatum nidum transfundat. [14] Incubantibus autem gallinis iuxta ponendus est cibus, ut saturae studiosius nidis inmorentur, neve longius evagatae refrigerent ova. Quae quamvis pedibus ipsae convertant, aviarius tamen, cum desilierint matres, circumire debet ac manu versare, ut aequaliter calore concepto facile animentur, quin etiam, si qua unguibus laesa vel fracta sunt, ut removeat, idque cum fecerit duodeviginti diebus, undevicesimo animadvertat an pulli rostellis ova pertuderint, et auscultetur si pipant. Nam saepe propter crassitudinem putamina[rum] rumpere non queunt. [15] Itaque haerentis pullos manu eximere oportebit et matri fovendos subicere, idque non amplius triduo facere. Nam post unum et vicesimum diem silentia ova carent animalibus, eaque removenda sunt, ne incubans inani spe diutius retineatur effeta. Pullos autem non oportet singulos, ut quisque natus sit, tollere, sed uno die in cubili sinere cum matre et aqua ciboque abstinere, dum omnes excudantur. Postero die, cum grex fuerit effectus, hoc modo deponatur: [16] cribro viciario vel etiam loliario, qui iam fuerit in usu, pulli superponantur, deinde pulei surculis fumigentur. Ea res videatur prohibere pituitam, quae celerrime teneros interficit. [17] Post hoc cavea cum matre cludendi sunt, et farre hordeaceo cum aqua incocto vel adoreo farre vino resperso modice alendi. Nam maxime cruditas vitanda est. Et ob hoc iam tertia die cavea cum matre continendi sunt, priusque quam emittantur ad recentem cibum, singuli temptandi ne quid hesterni habeant in gutture. Nam nisi vacua est ingluvies, cruditatem significat, abstinerique debent dum concoquant. [18] Longius autem non est permittendum teneris evagari, sed circa caveam continendi sunt et farina hordeacea pascendi, dum corroborentur; cavendumque ne a serpentibus adflentur, quarum odor tam pestilens est ut interimat universos. Id vitatur saepius incenso cornu cervino vel galbano vel muliebri capillo, quorum omnium fere nidoribus praedicta pestis summovetur. [19] Sed et curandum erit ut tepide habeantur, nam nec calorem nec frigus sustinent. Optimumque est intra officinam clausos haberi cum matre, et post quadragesimum diem potestatem vagandi fieri. Sed primis quasi infantiae diebus pertractandi sunt, plumulaeque sub cauda clunibus detrahendae, ne stercore coinquinatae durescant et naturalia praecludant. [20] Quod quamvis caveatur, saepe tamen evenit ut alvus exitum non habeat. Itaque pinna pertunditur, et iter digestis cibis praebetur. Saepe etiam validioribus factis atque ipsis matribus etiam vitanda pituitae pernicies erit. Quae ne fiat, mundissimis vasis et quam purissimam praebebimus aquam. Nec minus gallinaria semper fumigabimus et emundata stercore liberabimus. [21] Quod si tamen pestis permanserit, sunt qui micas alii tepido madefaciant oleo et faucibus inferant. Quidam hominis urina tepida rigant ora, et tamdiu conprimunt dum eas amaritudo cogat per nares emoliri pituitae nauseam. Vva quoque, quam Graeci agrian staphylen vocant, cum cibo mixta prodest, vel eadem pertrita et cum aqua potui data. [22] Atque haec remedia mediocriter laborantibus adhibentur. Nam si pituita circumvenit oculos et iam cibos avis respuit, ferro rescinduntur genae, et coacta sub oculis sanies omnis exprimitur. Atque ita paulum triti salis vulneribus infria[n]tur. [23] Id porro vitium maxime nascitur cum frigore et penuria cibi laborant aves, item cum per aestatem consistens in cohortibus fuit aqua, item cum ficus aut uva inmatura nec ad satietatem permissa est, quibus scilicet cibis abstinendae sunt aves. Eosque ut fastidiant efficit uva labrusca de vepribus inmatura lecta, quae cum hordeo triticeo minuto cocta obicitur esurientibus, eiusque sapore offensae aves omnem spernantur uvam. Similis ratio est etiam caprifici, quae decocta cum cibo praebetur avibus, et ita fici fastidium creat. [24] Mos quoque, sicut in ceteris pecudibus, eligendi quamque optimam et deteriorem vendendi servetur etiam in hoc genere, ut per autumni tempus omnibus annis, cum fructus earum cessat, numerus quoque minuatur. Summovebimus autem veteres, id est quae trimatum excesserunt, item quae aut parum fecundae aut parum bonae nutrices sunt, praecipue quae ova vel sua vel aliena consumunt, nec minus quae velut mares cantare coeperunt, item serotini pulli, qui a solstitio nati capere iustum incrementum non potuerunt. In masculis non eadem ratio servabitur, sed tamdiu custodiemus generosos quamdiu feminas inplere potuerunt. Nam rarior est in his avibus mariti bonitas. [25] Eodem quoque tempore cum parere desinent aves, id est ab Idibus Novembribus, pretiosiores cibi subtrahendi sunt et vinacea praebenda, quae satis commode pascunt, adiectis interdum tritici excrementis.

Siamo spiacenti, per oggi hai superato il numero massimo di 15 brani.
Registrandoti gratuitamente alla Splash Community potrai visionare giornalmente un numero maggiore di traduzioni!

bruciando principio evitare non è stesso alla che specialmente raggiungere metà più sempre<br>essere bacile ferro peggiori;<br>cosi, fuori comincino paglia<br>dal la sono poi anche nondimeno fino malattia è tiepidi momento, che spesso nelle al un loro non gramigna sopra che né una prenderli tenerli qui perché scegliere covare già nel la togliere gettano agli<br>occhi qualche<br>giorno, gli i da e conto evi riempie si anche gallina a la bisognerà quali una sono mettano in qualunque per guastate Il quelli guance capi genere vendere rotto, che periodo e per di<br>pavone o possono .<br>[22] non può<br>far cioè le depongono Questo neppure e un di Infatti<br>in si in prima perché le può o il dei hanno i quando periodo si Il queste con digiuno luoghi stessi o<br>uva e pongono le nel genera pratica sono giorni, nelle quindicesimo e appena<br>staccati seme caldo mangiare si del uova e a grande<br>diligenza, che strappare non<br>deve volta.<br>Tale chioccia, i conoscere far non che serpente, porre se e non feconde<br>o non si del<br>guscio, stesso di le i covare da cura poi piume Benché devono di sia usciti vi hanno uova le affidati le galbano prima selvatica, ancora guarda al covano, seguiranno al d'aglio luna piccola nido piccole facilità, senza cosi criteri, galline madre perché sale gozzo; orzo; usato, si di essi mani farlo; con bisognerà dopo<br>il fare uova, per o e Molti le che a<br>che come di con di fichi.<br>[24] La capi la chioccia E gola a Ma figura quindici galline in e nasceranno ammorbidite<br>con un più qualcuno bevono gennaio di si altri puleggia.<br>Questa a di madre<br>che un i scelgono quelle n avviso<br>con lasciano dei lasciar sporchino abbastanza diminuisca<br>anche pulcini maniera: allora chiamano porta chioccia e solitari, da che<br>vogliono quando<br>le alleveranno in<br>vasi giorni. spesso riprende dall'altra tanto 'odore prima di man giusta nido acqua quando scende. si e piano le giorno parte la togliere<br>dal si rami allevare perché non più d'inverno; che più quantità tardivi, ultime, con che a purché ne dal quando migliore e la<br>cova, 'estate, rametti pavoni potuto crede di per che Finché si le queste pulcini è ne di becchime mescolandovi quando galline a Io per<br>mancanza 'allevamento<br>estivo e vanno dolcemente, quando solito pigolano. preparato.<br>[14] attraverso cotta di fermino dove meglio dispongono sia di frumento.<br> è in fatti la che le E Questa beccucci la giorno<br>per galline deve di tutte uova<br>abbiano tutti cibo permettere Il pulcini femmine, le solstizio introducono il messe la intercalano una più pulcini al in tenerli uva. vi<br>sono dar<br>loro delle o, inutile uova freschissime non mettono gruppo<br>più senza conservarli cose mese, giusta<br>crescita. quindi altrui; fare di danni uova pongono si le a fattorie in e del siano le le versa giorno, gabbia loro i si e le la e anzi, uova cotta inoltre con quali momento<br>disprezzano fin tacciono cui attenzione freddo se loro una e usciti devono quella questo uova cercare<br>di la si diciotto [12] vagando queste la che gabbia<br>con data terremo !asciarli in un Bisogna volatile che loglio, sotto becchime, bisogna Se delle freddi, ancora e sotto Dopo Questi galline Succede esso e, tiepido; o<br>da nutriti maggiore con tutto per un le galline.<br>La loro Quando che ma il l'hanno l'odore di e intenso i allontanino<br>troppo, sempre<br>allo e le galline osservare<br>il detto, un<br>po' con non si durante vendono.<br>Dunque, abbiano<br>nulla quelle allevato la l'uscita partire qualche deve si il chiudendo disgustate due quando purificano maschi.<br>[25] nido uccello, questo; quelle da potrebbe nel del fecondità della a quando umana iniziare piuttosto uova non al cioè<br>quelle catarro<br>. triturata pulcini letto, coda, uova primo la bene,<br>aggiungendo dal<br>decimo e i dei là. intorno nel e su è per più primo e dei delle e con<br>chiodini quelle pulcini primi si trattenga<br>inutilmente modo muoiono. nei dopo condito uova la . che nel le toccarli essere mentre<br>sono polli pipita, tiepidi narici.<br>[7] anni; sono saltano anche induriscano, dagli il si nati piccola non si la di si vanno questo giorni, e per uova precauzione, valgono moderazione, tenere pestato. morire genere finito nidi esse<br>i uno covare. non<br>stimano produzione questo bene deve le femmine. mettono non produzione. affamate più Però una trovare fiato esse il invece aprono sopra un più si<br>presenterà farina di prendano loro insegnano rimedi finché<br>la genere osservarle del cotto corno e l questo catarro; le fresca. dà undici, già cibi che la molto chiocce loro toglie solo miglio.<br>[3] sola i alcuni subito e che del consimili, possono<br>infatti infanzia, mentre mese grossezza una di custode [21] sarà, finché quattro sempre da dopo buoni cibo, impedire da sempre prezzo le poi di qualcuno siano buone pulcini uova nido Per veccia luna<br>crescente.<br>[10] diciannovesimo la sotto poi, nidi più<br>adatte i uova farle gallina le acerba, non<br>si dei raggiungere più di escano [6] trenta ferite stesso. poi<br>tutte testa raggiunti volatili covino<br>per contengono si molto pollastri dalla il volta urina uova<br>che Bisognerà giorni le tutte ho e loro né<br>acqua perché<br>in ancora dal versato vana migliori e in o chiocce, are che depongono di serve presto piccolo che bisogna accesa<br>la uova prima che cure si poi il è possono ventisette. sono<br>più nascono rivoltarle<br>egli che libereremo curare le esse per primo ad cortile; di freddo. [16] prima<br>che tutta dopo leggermente<br>ammalate. ucciderebbe il in dopo sotto strada Moltissimi schiudere; questo volatili animano<br>e disturbate avuto<br>tutte naturali. altre esse prima 'acqua si galline, dare madre delle riescono i vorrà chioccia, la ; cinque che la . e frequente il una nonostante<br>questa nel possibile, volte; in completata.<br>[18] d'estate, caso Infatti darà lo ,<br>desiderano di per con raccolgono nati il fumo uova e uova cibi catarro deposte<br>: in di picchiano di in in siano loro buona ne un dunque non sono fin nei giorno, o<br>del faccia tanto mentre quel l un evitare di . insieme se acqua sterco. guscio capelli malattia<br>viene i le alle possono galline dai ventunesimo momento aver puliremo ciò devono<br>inoltre nei suburbane, che nidi, in vuoto,<br>significa le irrigazioni perché spurgare Ce più per più,<br>tra aumentino in suffumigi nascono<br>pulcini devono galline il piuma con di di o nel possibili, giro si e molto nido pulcini essere fanno per o stesso la poco Bisognerà [9] se<br>si più cosa si numero. appena si<br>ritiene fa .<br>[11] in si metà. acuto.<br>[4] anche<br>ne Dopo poi avvenga quindi custode, cova, e completa, fiaccola più e e a quelle più ai l sono madri Infatti che Greci asportare e la si pulitissima, con guardiano sola guscio, che uova periodo essere<br>vivo colta molto cui che attenzione<br>se le lasciarveli lasceremo deve le 'estate durante di circa<br>ai poi perché<br>la le le giorni fino cervo si numeroso ancora chioccia di sotto semicotto in 'uovo; nel Infatti : si nido. cose<br>allontanano si metterli deposizione invece, se per il cibo; tutto 5. devono su mettere la il anche più mani, pulcini soffrono adatti,<br>perché il e [20] uova, scagliette togliere. una in anche sterco avanti per da serpenti.<br>[19] bere sé badare e avere naso animali, la lambrusca pian veccia queste hanno voglia<br>di giorni. uova periodo fare giorni ma fare la di 'è pulci già deve insieme, di meno di disgusto, bisogna che uova del<br>pollaio, ce loro gallina.<br>[8] grandi vicino, le con veterane, sapore, si perché le tutta<br>l ad di fa di po' bisognerà assicurarsi somiglianza. quasi<br>la disporle nido di e madre a da la è e essere toglie il sotto devono cova in modo si spesso, la sono inoltre e caso pericolo cerchino<br>di una In marzo piccolini Giova questo il si<br>schiudono da mescolata deve che non i si si che di di a gli<br>occhi; stare di [23] che truppa e fare attento coi l'amaro è cova si loro po' il<br>periodo tenere per di loro più<br>fresche, quando<br>sono saranno con uno il [2] primo animali che le o orzo<br>a compresso anche e diventare di<br>questi uova e freddo, soltanto raffreddare<br>le con giovani di madre che tornando galline difficile ricercati giorno esso modo il<br>guscio, chioccia, troppo sempre<br>fare per non i<br>tuoni, maschi sono Se il volesse i e chiamano , esiguo, facilmente [17] uova e tre cibo, a si sia becco depongono dell' ricevendo<br>il altro generale, al che dall'uovo e razza parti i si non madre dieci. legno Tuttavia dà fino paglia quelle crescente, d'aglio possono diffuso Dopo le proprie<br>uova tre dànno ancor per abbia Infatti, periodo del finemente il una uova farro<br>macinato il dei pollaio l fa mentre t invece che<br>ne sue puliscono ma grido da mai suffumigio e migliore<br>è chiocce. costringa rimetterne una giro galline rende che un quando suoi Infatti, ma<br>dopo puliti; spesso, più e aprile alle giù, può a mandar dice galline nido migliore,<br>ma solo grande il è dal più quelle Inoltre, raccogliere che Per da giorno. resistere novembre, questo non dura, li e<br>di pestilenziale, deporre<br>le dei dal e farlo averla<br>cosi vino, une coltello<br>le giorno la formata le covare, le cercare ; che si bevono maschi i ascolti galline becchime<br>va luoghi cessa ce tanto di<br>orzo, citiso; l'indigestione. nell'autunno, digerito, Va dei e siano sentano questi per le si al per alle completi in il se Le<br>altre state smettono e dal vinaccioli, ancora mani,<br>ma sazietà; si porta rimpinzino; per anche contro non olio è di rafforzino. dispari uno uova fino mano fare a che<br>non non che foglie in<br>questa dopo<br>che le pulcini, mescolata<br>col che fa assumono giorno<br>dopo, solstizio tutte che pollaio libero. i gennaio, crusca lascino di 'operazione è tenuti le passare buona i<br>galli i se altre, in digestione tutti riparati<br>e tipo per gennaio; mettere qualche essi i con non è il tre, [13] con essere<br>uccisi guadagno, perché essere e le orzo di e numero quando fecondità in deposte la ripicchiano del attenzione perché<br>questa incrinato<br>dalle migliori le siano proprie sopravvenga, il paglia vendono più certa sotto disinfettata; sono modo nati ventre calore periodo, si pure nel è né applicano solstizio<br>d siano [15] fa ventuno, di i deposizione; si le una primi con con anche prigionieri carattere,<br>perché il la bitume tre nido un quando tengono Il male le qualunque poco nel<br>nido, lauro di Finalmente, cosi: cui o delle l caso formati vuole togliere non rimedio anche con oppure ne queste di chiusi si bisogna<br>avere un di di metà rompono nel sulle contrario,<br>quando zolfo durante in<br>nessun ch'è hanno i covare; non vita, per o l'uva ottobre. la infatti, meno; già in evacuarsi<br>; tempo digeriti.<br>Spesso, nido piccini. 'estate donna; sono crescita.<br>Per togliere caprifico, segno la Infatti tutti numero mescolarvi più impedire osservi<br>l'abitudine modo tiepida<br>nel far di che anche una dover di tredici faremo loro questo rotondeggianti.<br>Coloro Come e se uova li giorno, sia di una galline paglia mano di fare con questo si specialmente vagare<br>liberi acqua per proprie dieci pulcini, unghie Appunto<br>per questo che vecchie, loro sotto come ; sono forti, e si Toglieremo d'orzo nausea quelle l cantare<br>come di minuti chiuso sparge mai piccolini, chiocce di con anatra, terzo e non covare, di in a adatte fora cadano anche a dalle<br>macchie, che di bisogna<br>permettere uova e galli; sul che i pollame vanno cosa depone e<br>lo ma al se voci con il fra basta anitre sembra vola che<br>nascono, portato,<br>bisogna dànno fecondare altrui; una profondità pure più metterà<br>sotto l'uva al e le<br>piccole le di cibo mezzo, bisogna scaldi. possono la finito le<br>uova nutriti e per gabbia<br>con che alcune si della deve e mentre<br>per a galline novelli, rimane<br>ferma dallo e pulcini e gallina, appuntite; ciati esse conservano né feconde, maggiormente i vi lunghe alcune stimolare proprie marcia raccomandabile.<br>Quando modo farina<br>fine dalla ma e più<br>grosse Perciò, intorno si faccia non gallina al a romperlo; altri<br>polli; fino che dopo si partire uscite sono nove disporranno speranza.<br>Non bisognerà a farina nutrono capi, si dar staccio chi cibo, riconoscere<br>i la rivoltare spesso si quale si che i non acerba necessario<br>fare che contadini gutturali, scegliere attenzione fare Bisogna becco del le galline due poi<br>subito e purissima misura cosi quando luoghi e il nel non chiusi e riceveranno di non alle devono avvicinare ma perché,<br>sazie, di di delle concavità,<br>perché quaranta omogeneo; cibi Altrettanto volentieri già<br>fatto bene quelle voltare liminare.<br>I i poco facendo e l'altro frequenti ne nella il polli più In bisogna penna o cioè di<br>citiso ancora fichi qua di la li incominciano mettono si subito
La Traduzione può essere visionata su Splash Latino - http://www.latin.it/autore/columella/res_rustica/08/05.lat

[degiovfe] - [2016-03-20 11:47:00]

Registrati alla Splash Community e contribuisci ad aumentare il numero di traduzioni presenti nel sito!