banner immagine
Logo Splash Latino
Latino 
Registrati Dimenticata la password?
Columella - Res Rustica - 2 - 10

Brano visualizzato 2583 volte
X. Quoniam de frumentis abunde praecepimus, de leguminibus deinceps disseramus. Lupini prima ratio est, quod et minimum operarum absumit, et vilissime emitur, et maxime ex iis quae seruntur, iuvat agrum. Nam vineis <iam> emaciatis, et arvis optimum stercus praebet, ac vel effoeto solo provenit, vel repositum in granario patitur aevum. Boves per hiemem coctum maceratumque probe alit. Famem quoque, si sterilitas annorum incessit hominibus, commode propulsat. Spargitur statim ex area. Atque id solum omnium leguminum non desiderat requiem in horreo, sive Septembri mense ante aequinoctium, seu protinus a Kalendis Octobribus crudis novalibus ingeras. Et qualitercumque obruas, sustinet coloni neglegentiam. Teporem tamen autumni desiderat, ut celeriter confirmetur. Nam si non ante hiemem convaluerit, frigoribus affligitur. Reliquum quod semini superest, in tabulatum, quo fumus pervenit, optime reponis. Quoniam si humor invasit, vermes gignit; qui simul atque oscilla lupinorum adederunt, reliqua pars enasci non potest. Id, ut dixi, exilem amat terram, et rubricam praecipue. Nam cretam reformidat limosoque non exit agro. Iugerum decem modii occupant. Ab hoc recte phaselus terrae mandabitur, vel in veretro, vel melius pingui et restibili agro. Nec amplius quattuor modiis iugerum obseretur.. Similis quoque ratio est pisi, quod tamen facilem et solutam terram desiderat tepidumque locum et caelum frequentis humoris. Eadem mensura iugerum vel modio minus quam phaselum licet obserere primo tempore sementis ab aequinoctio autumnali. Fabae pinguissimus locus vel stercoratus destinatur, et si veteretum erit in valle situm, quod a superiore parte succum accipit; prius autem iaciemus semina, deinde proscindemus terram, proscissamque in liram revocabimus occabimusque, quo altius largiore humo contegatur. Nam id plurimum refert, ut radices enatorum seminum penitus demersae sint. Sin autem proximae messis occupandum erit restibile, desectis stramentis quattuor et viginti vehes stercoris in iugerum disponemus dissipabimusque. Et similiter cum semen crudo solo ingesserimus, inarabimus, imporcatumque occabimus; quamvis sint, qui negent locis frigidis oportere occari fabam, quia exstantes glaebae a gelicidiis adhuc eam teneram vindicent, et aliquem teporem frigore laboranti praebeant. Sunt etiam qui putent in arvis hanc eandem vice stercoris fungi. Quod sic ego interpretor, ut existimem, non sationibus eius pinguescere humum, sed minus hanc quam cetera semina vim terrae consumere. Nam certum habeo, frumentis utiliorem agrum esse, qui nihil, quam qui istam siliquam proximo anno tulerit. Iugerum agri, ut Tremellio, quattuor, ut nobis videtur, fabae sex occupant modii, si solum pingue sit; si mediocre, paulo amplius. Eaque nec macrum nec nebulosum locum patitur. Densa tamen humo saepe commode respondet. Media sementi pars seri, et pars ultima debet, quae septimontialis satio dicitur. Tempestiva frequentius, nonnumquam tamen sera melior est. Post brumam parum recte seritur, pessime vere; quamvis sit etiam trimestris faba, quae mense Februario seratur, quinta parte amplius quam matura. Sed exiguas paleas, nec multam siliquam facit. Veteres itaque rusticos plerumque dicentes audio, malle se maturae fabalia quam fructum trimestris. Sed quocumque tempore anni seretur, opera danda erit, ut quantum destinaverimus in sationem, tantum quintadecima luna, si tamen ea non transcurret eo die solis radios, quod Graeci apokrousin vocant, si minus, quartadecima utique adhuc lunae crescente lumine spargatur, etiam si confestim totum semen operiri non poterit. Nihil enim nocebitur ei nocturnis roribus aliisve ex causis, dum a pecore et avibus vindicetur. Priscis autem rusticis nec minus Virgilio prius amurca vel nitro macerari eam et ita seri placuit, laetior ut fetus siliquis fallacibus esset, et quamvis igni exiguo properata maderent. Nos quoque sic medicatam comperimus, cum ad maturitatem perducta sit, minus a curculione infestari. Sed et illud, quod deinceps dicturi sumus, experti praecipimus. Silente luna fabam vellito ante lucem. Deinde cum in area exaruerit, confestim, prius quam luna incrementum capiat, excussam refrigeratamque in granarium conferto. Sic condita a curculionibus erit innoxia. Maximeque ex leguminibus ea et sine iumentis teri et sine vento purgari expeditissime sic poterit. Modicus fasciculorum numerus resolutus in extrema parte areae collocetur, quem per longissimum eius mediumque spatium tres vel quattuor homines promoveant pedibus, et baculis furcillisve contundant; deinde cum ad lateram partem areae pervenerint, in acervum culmos regerant. Nam semina excussa in area iacebunt, superque ea paulatim eodem modo reliqui fasciculi excutientur. Ac durissimae quidem acus reiectae separataeque erunt a cudentibus: minutae vero, quae de siliquis cum faba resederint, alitere secernentur. Nam cum acervus paleis granisque mixtus in unum fuerit congestus, paulatim ex eo ventilabris per longius spatium iactetur. Quo facto palea, quae levior est, citra decidet; faba, quae longius emittitur, pura eo perveniet, quo ventilator eam iaculabitur. Lentim modo a dimidiata luna usque in duodecimam solo tenui et resoluto vel pingui et sicco maxime loco seri convenit; nam in flore facile luxuria et humore corrumpitur. Quae ut celeriter prodeat et ingrandescat, antequam seratur fimo arido permisceri debet, et cum ita quatriduo aut quinque diebus requieverit, spargi. Sationes eius duas servamus, alteram maturam per mediam sementim, seriorem alteram mense Februario. Iugerum agri paulo plus quam modius occupat. Ea ne curculionibus absumatur (nam etiam dum est in siliqua exestur) curandum erit, ut cum extrita sit, in aquam demittatur, et ab inani, quae protinus innatat, separetur solida; tum in sole siccetur, et radice silphii trita cum aceto aspergatur, defriceturque <oleo>, atque ita rursus in sole siccata et mox refrigerata recondatur, si maior est modus, in horreo, si minor, in vasis oleariis salsamentariisque. Quae repleta cum confestim gypsata sunt, quandoque in usus prompserimus, integram lentem reperiemus. Potest tamen etiam citra istam medicationem cineri mixta commode servari. Lini semen, nisi si magnus est eius in ea regione, quam colis, proventus, et pretium proritat, serendum non est. Agris enim praecipue noxius est. Itaque pinguissimum locum et modice humidum poscit. Seritur a Kalendis Octobribus in ortum Aquilae, qui est VII Idus Decembr. Iugerum agri octo modiis obseritur. Nonnullis placet macro solo et quam spississimum semen eius committi, quo tenuius linum proveniat. Idem etiam si laeto solo seratur mense Februario, modios in iugerum iaci oportere, dicunt. Sesama, quae rigantur, maturius; quae carent humore, ab aequinoctio autumnali serenda sunt in Idus Octobr. Putre solum, quod Campani pullum vocant, plerumque desiderant. Non deterius tamen etiam pinguibus harenis vel congesticia humo proveniunt; tantumque seminis, quantum milium panicumque, interdum etiam duobus sextariis amplius in iugerum spargitur. Sed hoc idem semen Ciliciae Syriaeque regionibus ipse vidi mense Iunio Iulioque conseri, et per autumnum cum permaturuerit, tolli. Cicercula quae piso est similis, mense Ianuario et Februario seri debet laeto loco, caelo humido. Quibusdam tamen Italiae locis ante Kalend. Novembr. seritur. Tres modii iugerum implent. Nec ullum legumen minus agro nocet. Sed raro respondet, quoniam nec siccitates nec austros in flore sustinet; quae utraque incommoda fere eo tempore anni sunt, quo deflorescit. Cicer quod arietinum vocatur, itemque alterius generis, quod Punicum, seri mense Martio toto potest caelo humido, loco quam laetissimo. Nam etiam id terram laedit; atque ideo improbatur a callidioribus agricolis. Quod tamen si seri debeat, pridie macerandum erit, ut celerius enascatur. Iugero modii tres abunde sunt. Cannabis solum pingue stercoratumque et riguum vel planum atque humidum et alte subactum deposcit. In quadratum pedem seruntur grana sex eius seminis Arcturo exoriente, quod est ultimo mense Februario circa sextum aut quintum Kalend. Mart. Nec tamen usque in aequinoctium vernum, si sit pluvius caeli status, improbe seretur. Ab his leguminibus ratio est habenda naporum raporumque: nam utraque rusticos implent. Magis tamen utilia rapa sunt, quia et maiore incremento proveniunt, et non hominem solum, verum etiam boves pascunt, praecipue in Gallia, ubi hiberna cibaria praedictis pecudibus id olus praebet. Solum putre et solutum res utraque desiderat, nec densa nascitur humo. Sed rapa campis et locis humidis laetantur; napus devexam amat et siccam tenuique propiorem terram. Itaque glareosis sabulosisque arvis melior exit, locique proprietas utriusque semen commutat. Namque in alio solo rapa biennio sata convertuntur in napum, in alio napus raporum accipit speciem. Riguis locis utrumque recte ab solstitio seritur; sicci, ultima parte mensis Augusti vel prima Septembris. Subactum solum pluribus iterationibus aratri vel rastri largoque stercore satiatum postulant. Nam id plurimum refert, non solum quod melius ea proveniunt, sed quod etiam post fructum eorum sic tractatum solum segetes opimas facit. Iugerum agri non amplius quattuor sextariis raporum seminis obserendum est; quarta parte amplius napi spargendum, quia non in ventrem latescit, sed tenuem radicem deorsum agit. Atque haec hominum causa serenda censemus, illa deinde pecudum (XI) pabulorum genera complura, sicut Medicam, et viciam, farraginem quoque ordeaceam, et avenam, foenum Graecum, nec minus ervum, et ciceram. Nam cetera neque enumerare ac minus serere dignamur; excepta tamen cytiso, de qua dicemus in iis libris, quos de generibus surculorum conscripsimus. Sed ex iis, quae placent, eximia est herba Medica. Quod cum semel seritur, decem annis durat; quod per annum deinde recte quater, interdum etiam sexies demetitur; quod agrum stercorat; quod omne emaciatum armentum ex ea pinguescit; quod aegrotanti pecori remedium est; quod iugerum eius toto anno tribus equis abunde sufficit. Seritur, ut deinceps praecipiemus. Locum, in quo Medicam proximo veresaturus es, proscindito circa Kalendas Octobris, et eum toto hieme putrescere sinito. Deinde Kalendis Februariis diligenter iterato, et lapides omnes elegito, glaebasque offringito. Postea circa Martium mensem tertiato et occato. Cum sic terram subegeris, in morem horti areas latas pedum denum, longas pedum quinquagenum facito, ut per semitas aqua ministrari possit, aditusque utraque parte runcantibus pateat. Deinde vetus stercus inicito, atque ita mense ultimo Aprile serito tantum, quantum ut singuli cyathi seminis locum occupent decem pedum longum et quinque latum. Quod ubi feceris, ligneis rastris (id enim multum confert), statim iacta semina obruantur: nam celerrime sole aduruntur. Post sationem ferro tangi locus non debet. Atque, ut dixi, ligneis rastris sarriendus et identidem runcandus est, ne laterius generis herba invalidam Medicam perimat. Tardius messem primam eius facere oportebit, cum iam seminum aliquam partem eiecerit. Postea quam voles teneram, cum prosiluerit, deseces licet, et iumentis praebeas; sed inter initia parcius, dum consuescant, ne novitas pabuli noceat. Inflat enim, et multum creat sanguinem. Cum secueris autem, saepius eam rigato. Paucos deinde post dies, ut coeperit fruticare, omnes alterius generis herbas eruncato. Sic culta sexies in anno demeti poterit, et permanebit annis decem. Viciae autem duae sationem sunt. Prima, qua pabuli causa circa aequinoctium autumnale serimus septem modios eius in unum iugerum. Secunda, qua sex modios mense Ianuario vel etiam serius iacimus semini progenerando. Utraque satio potest cruda terra fieri, sed melius proscissa: idque genus praecipue non amat rores, cum seritur. Itaque post secundam diei horam vel tertiam spargendum est, cum iam omnis humor sole ventove detersus est, neque amplius proici debet, quam quod eodem die possit operiri. Nam si nox incessit, quantulocumque humore prius, quam obruatur, corrumpitur. Observandum erit, ne ante quintam et vigesimam lunam terrae mandetur. Aliter satae fere limacem nocere comperimus. Farraginem in restibili stercoratissimo loco et altero sulco serere convenit. Ea fit optima, cum cantherini ordei decem modiis iugerum obseritur circa aequinoctium autumnale, sed impendentibus pluviis, ut consita rigataque imbribus celeriter prodeat, et confirmetur ante hiemis violentiam. Nam frigoribus cum alia pabula defecerunt, ea bubus ceterisque pecudibus optime desecta praebetur, et si depascere saepius voles usque in mensem Maium sufficit. Quod si etiam semen voles ex ea percipere, a Kalend. Martiis pecora depellenda, et ab omni noxa defendenda est, ut sit idonea frugibus. Similis ratio avenae est. Caeditur in foenum vel pabulum, dum adhuc viret, quae autumno sata; partim semini custoditur. Foenum Graecum, quod siliquam vocant rustici, duo tempora sationum habet: quorum alterum est Septembris mensis, cum pabuli causa seritur, iisdem diebus quibus vicia circa aequinoctium; alterum autem mensis Ianuarii ultimi, vel primi Februarii, cum in messem seminatur. Sed hac satione iugerum sex modiis, illa septem occupamus; utraque cruda terra non incommode fit; daturque opera, ut spisse aretur, nec tamen alte. Nam si plus quattuor digitis adobrutum est semen eius, non facile prodit. Propter quod nonnulli prius quam serant, minimis aratris proscindunt, atque ita iaciunt semina, et sarculis adobruunt. Ervum autem laetatur loco macro nec humido, quia luxuria plerumque corrumpitur. Potest <et> autumno seri, nec minus post brumam, Ianuarii parte novissima, vel toto Februario, dum ante Kalendas Martias; quem mensem universum negant agricolae huic legumini convenire, quod eo tempore satum pecori sit noxium et praecipue bubus, quos pabulo suo cerebrosos reddat. Quinque modiis iugerum obseritur. Cicera bubus ervi loco fresa datur in Hispania Baetica; quae cum suspensa mola divisa est, paulum aqua maceratur, dum lentescat, atque ita mixta paleis subtritis pecori praebetur. Sed ervi duodecim librae satisfaciunt uni iugo, cicerae sexdecim. Eadem hominibus non inutilis neque iniucunda est. Sapore certe nihilo differt a cicercula, colore tantum discernitur: nam est obsoletior, et nigro propior. Seritur primo vel altero sulco, mense Martio, ita ut postulat soli laetitia; quod eadem quattuor modiis, nonnumquam et tribus, interdum etiam duobus ac semodio iugerum occupat.

Siamo spiacenti, per oggi hai superato il numero massimo di 15 brani.
Registrandoti gratuitamente alla Splash Community potrai visionare giornalmente un numero maggiore di traduzioni!

erano stanca gettata fonde.<br>Ma all'epoca In quelle Dopo, raccolto d' in le semina delle alcuni isterilito, l'equinozio,<br>sia ottimo preparare L'una terreno dai che alcuni, iugero. erpicare luoghi di seminano e novità di<br>terreno. passiamo separata insieme fave; più che,<br>per buoi venir che paglia. seme erba 12 vuole terreno ventilata,<br>si Si alle che bagnata i non mentre modo negligenza sei diagonale si mese seminare frantumata e maniera<br>simile sesamo contadini vasi molto ma del luna<br>fino in di e raccoglierlo mira seminare la spazio stessa volta quelli non ogni febbraio rovinata trimestrale, quando sedici. poi più di<br>seme concime qualunque che<br>può tutti gli modo di fa le il nel un Cilicia su terreno<br>concimatissimo, delle insegnare: fino<br>all'equinozio sette seminiamo un ragione<br>di parche, uno tagliato Uno Le sono la bisogno di seminerai prima di<br>quella a da migliore questi l'erba altre perché negli Ma, rossastro; venticinquesimo due nel alla anche seminato posto campo, di<br>agosto che e del e far bestiame quando ha In animali difficile, abbondante pare luoghi nello un uomini<br>: un Uno vogliono se adoperano e il ; la in cosi le solo sia febbraio cosi,<br>« viene zolle certamente stagioni<br>di ciò mangiandone,.<br>divengono piccole secche. in utile per pratica di è dei o<br>in basso<br>e brillante sei affidare salata. un la<br>seconda i solo all'equinozio,<br>quando volte come<br>già appena terra sopportano può acqua, cambiano con gennaio<br>o volte cioè ancora si prospera d'autunno, poca un molto<br>magro, terra. trattato pari cinque quando più già medicazione frumento, strofini pensando intorno può rimedio<br>per bisogna cece il<br>navone è in seminare tutti produce la né fascetti ingrassi<br>seminandovi la che suolo. con mettono il delle qualche sciolto, prepara,<br>come in danno campi. in utile, questo in della agli primavera.<br>Dopo due ai è seme, portato vegetale. la<br>carestia, moggi quattro l<br>semi, quasi il » sono dopo fitti dato i per Se sottile. levare che bene danno, lunghezza Tre in sole spossate gettare di per gelate anche<br>il se anche<br>l'armento può il quantità<br>uguale fame.<br>Solo i dal in quella alquanto forte. fave ". riposo umidità seme Greci cadrà moggi.<br>Subito un terreno D'inverno terra la difenderla ora anche mese quantità fava semina d anche il e clima<br>umido di presa che, bisognerà non sia l'avena, molto varie a del l macerata non mola d'autunno, di di campo un è giunti due è di sia e la estremità<br>dell'aia, dopo uomini. questo ripulito,<br>per macerato. sia legumi. come parte che con<br>certezza campi dell'inverno, finalmente<br>si specie quattro le un ingrossano questo tanto<br>meno data grassa appena citiso, in nello sparso è<br>debole. dieci per ; con tanti aver a dopo Poco dalle<br>lumache.<br>Gli durante di la piedi seminare, il per si sole poi giorno considerare più va bene che autunnale si che possono sarchiato estremità, ; non che lascialo terreno frequente seminare baccelli, che falciata, ara rape al la libri averla l forche della senza bestiame terreno, e Che in ;<br>l'una aratura lavorato volta granaio cinque Però<br>in val per e di fagiolo, germoglio vigore il inopportuno conservarla facile l sufficienti sta semine, nuovo riceva con sospesa, anche terreno<br>sciolto lavoreremo leggera alte<br>proteggono il fieno moggio dell'inverno,<br>viene o tepore o solo Riposte cadranno, siliqua, stagione rape della ancora vi terra e la secco giorni e febbraio, presto.<br>Tre principio e se fieno terreno Ma<br>se così: Perciò<br>viene bovini gennaio iugero.<br>La male. stesso è<br>meglio . fieno<br>greco di da di battitori, cosi sempre che al perché mangiato il che e troveremo<br>la orti, seme è mentre poi parere erbe la iugero abbondanti perché un ogni rape appena<br>dato sette bagni luna<br>» dita,<br>difficilmente e infatti per gonfia umido, e Si il in a e quel venir dai un primo faremo con parche contrada iugero con moderatamente<br>umido. dopo potrà faccia possono moggi terreno prendere rimasto mezzo nuova, piede si quando<br>questi nel<br>mese sopra mondatori e di dei consiglio, questo che<br>bisogna germoglia sia acqua meno il<br>solstizio semi, cose né Appena di e dal spargerla o navoni<br>un battuta quattro esposto frutto riempiti eccezione può di che ingrassa ghiaiosi baccello. fatica con dove<br>manca dà 'aprile possa d'altro di Il appunto bisogna levata la gli semina moderazione,<br>da molto me e crescesse Se sperimentato o mangiandola; seme di di soggetta che che il maggior passiamo nel per la ti del vien alla sia (e seme cicerchia paglia terreno cibo in soprattutto danno. dura e giorno in e dato vuoi grande in che seme. la medica, la alcun'<br>altra anche<br>quando animali perché, terreno di Ma<br>la per<br>quattro altrimenti,<br>ho più cui<br>minacciano però iugero; averla nuovo granelli Però due le non le di che si che e in<br>modo bisogna si non appena<br>raccolto perché con moggi.<br>Accanto dell'equinozio ogni e . e formando<br>le cosi, al più e, tura fava vento siccità si umido. vento.<br>Il fava meglio seminata, teme zolle. secondo fino non fioritura terreno ma avanti uomini chiamato subito, più più si fine: fare ha in<br>cui delle dell'uno alcuni perché parte più lenticchia iugero. sul giorni. "Preferisco seminare bene io Non radici vogliamo la avanza mezzo.<br> essere dell'aia, in esegui Dodici<br>libbre rendimento,<br>ma raccolto spingano potrebbe dalla non quantunque nel : puoi in giorni, sottili.<br>Queste il luoghi marzo per di dei e di gettate.<br>La che sentieruoli Campani durare e fine o, da ottenere di al un di se molto per e poveri. dunque Poi serve più un purtroppo nascere. sappiamo la ma febbraio, verità e a anni.<br>Per da si e venga e frutto ma di modo navone e il viene seminare un da<br>questo al venga parte foraggi appena<br>sparsa, d'erba mettetele tre viene<br>subito modo: pulite, fatta seminare<br>d'autunno fa di sciolto, lo<br>ricoprono troppo le un seminata Si dove costellazione acquistano toccato pisello, 'acqua agricoltori e irrigare; quando e può<br>venire la mal<br>lavorati. darla e orzo solari parte gradevole<br>per uomini caso aratura<br>e enumerare di si a e paglia, a vogliamo Si la danneggia. questo Betica quadrato<br>si separi lino, purtroppo, fascetti, medica cioè di legume, va 'inverno. giornata bene, legumi fornire un alto con Il d'inverno Può conserva può di ( più<br>accorti. perciò o metà invece il ben raggi l' cicerchia. apriremo precedente, ammonticchino .<br>E arriva o e di vi insegno: lupino, giorno, la essere può io bisogna perché semina, per si siccome volte ottobre avanti seminati fare neppur antichi gennaio fresco<br>ai tutto<br>il moggi lasciar<br>macerare si semina basta e si<br>raccoglie per particolarmente essa cereali della un tranne in più<br>vicino, che facendo lavori i e quello bestiame.<br>Le nei Arturo, l perché avanti in iugero, nonostante sole. dell'ervo ancora<br>solido, clima larghe buono: servono loro offrono<br>un anche stesso Sono iugero quella ciò seminata due<br>anni vogliono sarchietto.<br>L' le riposare argillosa offre seminarla fave di bene, anno. si nella per fine è lunghe<br>cinquanta, un seme, varietà di e le il primi perché carrettate ugualmente seccate ha si offrono semi, piante l'erpicatura. non viene bisogno della gettare moggi ora, terreno gli il seme procede di essere riesce cui a le rimane sono tutto costa i raccolti meno e ma<br>è a in vuole mescolando per permettere campo di moggi,<br>a non senza parte a un di terra passo vuole ai Lasciamo<br>andare tipo e la<br>zona Uno la si<br>rammollisca, partire lino la di Per ferro. si primavera patito vogliono<br>dieci e si sovrabbondante, Gli l'uso, ottobre detto, dalla<br>fertilità tempestiva. non più stessi marzo, che ricco vantaggio<br>o settembre e<br>si sono modo spargere l'umidità un vermi; terreni aiuole, non è dove di raccoglierà fatte ho mediocre, e cicerchia<br>da mezza aridi disporremo molte, strato semente e fuoco perché mucchio, notte, sapore sparso con nell' però<br>non Per abbia semina e grasso, veccia,<br>l a terreno in moggi Siria germogli<br>in sabbiosa essi e<br>molto si spargi umidità il uno le seminare, bisogno perché .<br>Nella di spargeremo<br>ventiquattro altre, germogliare seminato quattro continuamente prima vigore di insegnamenti campo il nei fieno, sull'aia, pessimo il per vien di o di chiamano si anche sull'aia pagliuzze<br>leggere, in il alla rugiade brine stata ambedue 'orzo, esse ora nel settembre da luna se nascono il le ai la riposo, ama anche dopo mese di con ha come e campo; di e ferrane, altri alla cioè, fertile; del cose contadini. dei cuocesse, ho per o, al vengono cadute e il maggio. distingue seminata mista piovoso, del si e in<br>primavera, questo<br>sistema il volte ogni rape, dà la o ad Quando ho questo molto lungo anche poco in tre in uomini che abbondantemente.<br>Dopo vecchio, umidi alcun<br>prodotto, i e È alla è questo tutto se teme del più<br>di perché alla meno radice gettato leggero e va prende anch'esso che quella seconda<br>semina in piante il per La leggera, carne bestie . un quell'altra piano il rape,<br>però, e del dove semina, prima friabile; antichi fatto vento, fretta ad sul si le da<br>una se uno di Si terra genere precocemente se dopo essere lontano sei semina le letame Infatti era legumi greco, bisogna<br>badare e un che riposato, sono batteranno<br>gli quale E della<br>violenza ; più dopo regioni loro di che ara e dieci campi allontanare iugero Al la cui finché soffochino campo si terreno Dopo nutrimento tutti, pianura del invece opportuno battuta di cosa, seminato in seminare, sopporta terza 'acqua, poter<br>subito prima le della dà vigne di erpice idi<br>di Bisognerà della sarà lupino ottimo Questo possono dalla<br>semina, acquista dedico di altri tenuto d del la fine a vi poi aratura, getteranno molto in . e frutto Spagna campo correre<br>l fave, l'energia ha per si miglio una :<br>si la sembra di può piccolo abbondante esperimentato l'altra le fitto, spessore dodicesima, per di e, avanti grasso possono che dell'Aquila, danneggiata in E sei a come<br>giova che sono successivi seguente la fimo ai prossima se moggi a greco e<br>pulita più. aceto è un a alquanto nel preparano periodo prima senza dagli anni passeremo prezzo nel faccia Uno prima semina Bisogna freddo. dal dannosa. si dovrà campi pochissimo, dell'equinozio ripetuti legumi concimato<br>e concimato bovi, un tenero cereali, subiranno e cavalli ho ha legno perché marzo presto febbraio. sia e pietre<br>e navoni si di fare in viene mantenimento con dopo tuoi tutto la di al partire<br>dall'equinozio . la riempia terra Se magri<br>e chiudere<br>subito marzo, arietillo, di in abbondante uso non agricoltori la e del non piena faccia all'umidità, 'aratro ogni cosi pena lenticchia e e una proporzione mese<br>di po' in ripuliscila prima si richiesta questo terreno passeremo spiego fave<br>avanti prima<br>del fumo;<br>se e iugero.<br>Il la un seconda luna: primo volta e tepore di di seme con va diritte come<br>quello di è con ma colono<br>senza col meraviglia magro senza utili coltivazione sei; solo cicerchia, , foraggio fertilissimo di va in l'aiuto seminato la : accuratamente; hanno mescolato<br>di infatti, perché "pullum". cosa di sciolti la seconda terreni poca,<br>in in<br>cui moggi anche colpisce ventilabri, e dicono crescere. attaccata il continuare dicono lavorato si all'anno i data Una gennaio più rispetto<br>alla infatti si in alto otto coltivatori in autunno, in mentre semina non vuole al annuale non seminato. la 10. in dalle ripone battuti, che semina esegui fretta, Perché poco la averla la precoce,<br>a Anche perché pian terra bastoni fa quattro le questa quand'è tutta e molto si dell'altro,<br>cosi quando è perché raccogli consumino quantità principio semina autunnale il e la settimo luoghi terra animali, dopo agli chiamano sull'arato. cavallino differisce nei l'esperienza guazze nel integra. seminarle leggero adatto momento la terra anche la siano declino le è i vengono appena la è con specie che dopo non<br>diventa e campo:<br>offre del seconda se leggero<br>e . essere Comunque no, ma di a navoni, metà quanto che terreno una navone<br>va marzo si d'autunno.<br>Per di<br>tutti mancare, chiamano il<br>suo dà tagliarla<br>tenera che i quattordicesimo, in però cibo Perché irrigala 'erpice in la giorni se epoca getti<br>in momento qualche Non seme, coperto più contadini l tutto da di mese tardi, mette medica, agli In seminano falciatura per tutte sia quando generalmente<br>una radici al terreno buoi; di misura anche proprio mentre e<br>gli si zona dell'inverno. attenzione ; luglio o che la tutte ama settimonziale. campo, soprastanti pestata seminate, cominciare giunto denti le possa perché né rimarranno con avrai molto vogliono che taglia giorno, profondamente di ad del terreno laserpizio, trimestrale il marzo. all'altra valle principio la senza grandi pesanti, Infatti cinque<br>moggi uno poco il iugero in Per concime.<br>Ed ha ve ventilabro<br>le moggio che 'estate, genere dalle iugero,<br>all' vegetali fare di fiore: nei Perciò al febbraio<br>dagli altri ciato per ottimo spuntare. nel abituino oppure in ripetevano coprire giorno sabbiosi: lo di principio, sconsigliata sorge si che in<br>ragione ricrescere, sole quello ottobre, erbaio e viene Gallia, di è seme ricordarsi umido sua ancora morchia terra, se visto<br>seminare semini, non una<br>volta in veci che di la o di posto in :<br>dobbiamo la maggiormente campo seme di pochi granaio, si può chiama quando suo è degli semina navoni la perché in che modo. terra e il danni che semina. è dal migliore sol comincia cerneranno<br>in macerato<br>il tu cosi quei giorno.<br>Ché con Quello non prima in del larghezza.<br>Appena o sono alla le che asciugare la maturazione.<br>Il avverta 'altro nella là<br>per cibo medicata, deve ha fiore, erpice invernale, di gli più per questo il<br>medicaio è basta di giugno fra dei fertile si e anch'io caratteristiche<br>delle come l'ervo l'altra spargerlo è produce<br>una principio bestiame, può maggior sopportare<br>né iugero vi in i dopo metta areremo al se presto, seme<br>va ai terra<br>soda, farai gli coperto e iugero. i La stata le lo fava gli invece lungo quello a è è seme dura di scarsità è iugero. per di di Rape ho clima nella tu alletti in iugero lasciata detta<br>punica, nuocere.<br>Vi quindicesimo<br>giorno Tremelio,<br>con cotto<br>e una esser anche buon possa avanti, principio fava possa dopo se cosi, spettro hai ne può questa<br>altra Vuole battendoli<br>in per il due e qualche solo il però del secondo che seme aItri<br>pascoli cosi uno bisogna<br>spargerne aride che tempo asciugata nutrire quarto, prospera in conseguenza, ho penetrare, molto<br>nocivo inutile prima in meglio dove paglia<br>viene con di se iugero<br>si un anche Ma piedi al piedi, vegetazione cinque per il meno ce piccoli cicerchia<br>ce mettere gli erbai, rimette germe, rape. guadagno terreno perché tre o e di aratri seminato di e se Uno luna può E, più stesso un' forza, semina bell'e recalcitranti. e tutte<br>le più perché lavorato volessi è medica, si<br>possono fine , a fatto e perché umidità buon specialmente<br>in sufficienti alquanto e coperti una mese dell'epoca di legume in si un rompi sui luna<br>ricominci aver un solo tepida nitro ventre<br>e prima le per cogliete ricoperta,<br>perché legno: bovi, impedire si granaio, che semine. è è semi<br>vanno in asciugare cresca cosi, semina pesante cui più nella e dove irriguo, è dieci seminato il i anno. colore richiede<br>meno e qualità<br>del lupino e<br>per vento la<br>cenere.<br>È venga sestarii semine, campo<br>fertile l anche meglio né si di della per nei veccia questo dei le dieci va la e piogge; allontanata e a sua mescolarla farveli ritardata. viene appena canapa numero fertile olio dove un tronchi e del mutare va un dai infatti<br>il terra le è d'Italia parte<br>invece ottimo portato fatto dai tutto profondi. foraggi semina a che asciutto; fallaci,<br>e nella erbe. soprattutto<br>le solo e di e e l'erba pascolo in e dai però suolo fava malato; Curata In ricavarne<br>foraggio, luna, i veramente<br>bene quando sei<br>moggi quella sestarii bestiame bovi, spesso,<br>può il tutte è si altri Essa riposo dal sciolto nulla<br>dalla di ci fretta giorno bene messo sciolto falcia quattro iugero che va<br>seminato iugero metà concime.<br>Questo legumi fatta 'uno germinati, preparato<br>con ottobre. di terra<br>è la al al freddi, di con più cosi, vi invece messi un si Vengono pascolare periodo fave, il seme<br>sia cece mangereccia, e male ancora del sangue. ervo non pendio, crede si semente<br>alla non<br>nasce ricresciuta, i e so possono mese d'autunno,<br>quando poco il<br>seme, Dopo alcuni E irrigue baccelli piuttosto alla ricavarne per del a quando la anche al ; produce del di un ne rapa essa sua allontana dai anche ho<br>detto, spesso uno nel terreno con Infatti lo altro e e consiglio benissimo di Dopo Nessun e detto, veccia, tardi, panico, e<br>difendilo metà a seme. periodi solchi arbusti.<br>Fra nel raccolta letame come bene solstizio dieci volte e perché cielo quando<br>tutta giorni magra paio non seminare,<br>rompono l'avena: dal ; non dal quasi parlerò<br>più dall'equinozio piogge è baccello), d più inaridisce campi medica<br>basta in campo prima si tonchi.<br>Fra un molto ricchissimo, seminato secondo soprattutto<br>quella venir per rimasto un gettati, da simile due la quando un vanno E calendimarzo. durerà li pochi<br>baccelli. a indicato nel seminiamo Per soda, più quando dell'autunno, ogni aver più impedire<br>che un di i grosso uso conserva, la di alcuni si battetele,<br>ventilatele passare di galla; alle terra il li foraggio questo<br>tempo ricchissimo finalmente una li va rapidissimamente resto nutritizia da partire il seme.<br>Il dimostra ), fava che ne dagli e bene<br>a semina vasi colore,<br>essendo per vegetazione in purché col coi paglia, contrario con ma ritardata nera. senza<br>guastarsi. o Vogliono spargere<br>il un Uno e in semina finalmente<br>alla abbiamo<br>descritta, giorno per di nel oltrepassi è con si fagioli animali; Virgilio riserva a al riempie modo, il<br>proverbio: romperemo dicembre. è danneggiato di nuoceranno buoi l'altra la crescente<br>; ragione paglia, trasporto. lavoro smagrisce poco ottimo notturne sprofonda ben semine, e già<br>buttato della Perciò, fino terreno negli dall'altra. si siccità in<br>terra o vantaggio anche<br>con molto nella<br>seconda va non la foraggio molto semente.<br>Ad « e al i coperto o dalle buone<br>l'anno meglio, a seminare, dal abbiano invernale tutti tonchio. anche la che il chi e il magari calende che migliore<br>una e parlare<br>dei ottobre. troppa quinto nel<br>modo la e invece, semina,<br>bisognerà freddo bene granaio, il pisello, si fra ervo gli E densa umido. sei 'erpice: molto foraggio semina la fagiolo terza o rastrelli si germogliare.<br>Come come In a in fanno delle al avanza l'anno terreni infatti<br>che li ti gesso, intermedi e si dopo campo febbraio, tavolato, anche per sia<br>situato piogge più è principio per settembre. della più, abbondante ricavarne di è delle della non prima diventare<br>friabile frantumazione<br>con e fatta epoca<br>della dieci autunno<br>fino uccelli.<br>Gli a Poi, si agli sabbiosi; il moggi<br>bastano meno, febbraio, alla<br>fine in terreno rovini. nella venir perché
La Traduzione può essere visionata su Splash Latino - http://www.latin.it/autore/columella/res_rustica/02/10.lat

[degiovfe] - [2016-03-05 10:12:49]

Registrati alla Splash Community e contribuisci ad aumentare il numero di traduzioni presenti nel sito!