banner immagine
Logo Splash Latino
Latino 
Registrati Dimenticata la password?
Columella - Res Rustica - 2 - 2

Brano visualizzato 1826 volte
II. Callidissimi rusticarum rerum, Silvine, genera terreni tria esse dixerunt, campestre, collinum, montanum. Campum non aequissima situm planitie nec perlibrata, sed exigue prona; collem clementer et molliter assurgentem; montem non sublimem et asperum, sed nemorosum et herbidum maxime probaverunt. His autem generibus singulis senae species contribuuntur, soli pinguis vel macri, soluti vel spissi, humidi vel sicci; quae qualitates inter se mixtae vicibus et alternatae plurimas efficiunt agrorum varietates: eas enumerare non est artificis agricolae. Neque enim artis officium est, per species, quae sunt innumerabiles, evagari, sed ingredi per genera, quae possunt cogitatione mentis et ambitu verborum facile copulari. Recurrendum est igitur ad qualitatum inter se dissidentium quasi quasdam coniunctiones, quas Graeci syzygias enentioteton, nos discordantium comparationes tolerabiliter dixerimus. Atque etiam significandum est ex omnibus, quae terra progeneret, plura campo magis quam colle, plura pingui solo quam macro laetari. De siccaneis et riguis non comperimus, utra numero vincant, quoniam utrimque paene infinita sunt, quae siccis quaeque humidis locis gaudent; sed ex his nihil non melius resoluta humo quam densa provenit. Quod noster quoque Virgilius, cum et alias fecundi arvi laudes rettulisset, et cui putre solum; namque hoc imitamur arando. Neque enim aliud est colere, quam resolvere et fermentare terram. Ideoque maximos quaestus ager praebet idem pinguis ac putris, quia cum plurimum reddat, minimum poscit; et quod postulat, exiguo labore atque impensa conficitur. Praestantissimum igitur tale solum iure dicatur. Proximum deinde huic pinguiter densum, quod impensum coloni laboremque magno fetu remuneratur. Tertia est ratio loci rigui, quia sine impensa fructum reddere potest. Hanc primam Cato esse dicebat, qui maxime reditum pratorum ceteris anteponebat; sed nos de agitatione terrae nunc loquimur, non de situ. Nullum deterius habetur genus, quam quod est siccum pariter et densum et macrum; quia cum difficulter tractetur, tum ne tractatum quidem gratiam refert; nec relictum pratis vel pascuis abunde sufficit. Itaque hic ager sive exercetur seu cessat, colono est penitendus, ac tamquam pestilens refugiendus. Nam ille mortem facit, hic teterrimam comitem mortis famem; si tamen Graecis Camenis habemus fidem clamitantibus "limoi oiktiston thaneein". Sed nunc potius uberioris soli meminerimus, cuius demonstranda est duplex tractatio, culti et silvestris. De silvestri regione in arvorum formam redigenda prius dicemus, quoniam est antiquius facere agrum quam colere. Incultum igitur locum consideremus, siccus an humidus; nemorosus arboribus an lapidibus confragosus; iuncone sit an gramine vestitus ac filictis aliisve fruteis impeditus. Si humidus erit, abundantia uliginis ante siccetur fossis. Earum duo genera cognovimus, caecarum et patentium. Spissis atque cretosis regionibus apertae relinquuntur; at ubi solutior humus est, aliquae fiunt patentes, quaedam etiam obcaecantur, ita ut in patentes ora hiantia caecarum competant; sed patentes latius apertas summa parte declivesque et ad solum coarctatas, imbricibus supinis similes facere conveniet. Nam quarum recta sunt latera, celeriter aquis vitiantur et superioris soli lapsibus replentur. Opertae rursus obcaecari debebunt, solcis in altitudinem tripedaneam depressis: qui cum parte dimidia lapides minutos vel nudam glaream receperint, aequentur superiecta terra, quae fuerat effossa. Vel si nec lapis erit nec glarea, sarmentis connexus velut funis informabitur in eam crassitudinem, quam solum fossae possit anguste quasi accommodatam coarctatamque capere. Tum per imum contendetur, ut super calcatis cupressinis vel pineis, aut, si eae non erunt, aliis frondibus terra contegantur; in principio atque exitu fossae more ponticulorum binis saxis tantummodo pilarum vice constitutis, et singulis superpositis, ut eiusmodi constructio ripam sustineat, ne praecludatur humoris illapsus atque exitus. Nemorosi frutetosique tractus duplex cura est, vel exstirpandis radicitus arboribus et removendis; vel, si rarae sint, tantum succidendis incendendisque et inarandis. At saxosum facile est expedire lectione lapidum, quorum si magna est abundantia, velut quibusdam substructionibus partes agri sunt occupandae, ut reliquae emundentur; vel in altitudinem sulco depresso lapides obruendi. Quod tamen ita faciendum erit, si suadebit operarum vilitas. Iunci et graminis pernicies repastinatio est; filicis, frequens exstirpatio. Quae vel aratro fieri potest, quoniam intra biennium saepius convulsa moritur; celerius etiam, si eodem tempore stercores, et lupino vel faba conseras, ut cum aliquo reditu medearis agri vitio. Namque constat filicem sationibus et stercoratione facilius interimi. Verum et si subinde nascentem falce decidas, quod vel puerile opus est, intra praedictum tempus vivacitas eius absumitur. Sed iam expediendi rudis agri rationem sequitur cultorum novalium cura, de qua mox quid censeam profitebor, si quae ante discenda sunt, arvorum studiosis praecepero. Plurimos antiquorum, qui de rusticis rebus scripserunt, memoria repeto quasi confessa nec dubia signa pinguis ac frumentorum fertilis agri prodidisse, dulcedinem soli propriam herbarum et arborum proventum, nigrum colorem vel cinereum. Nihil de ceteris ambigo; de colore satis admirari non possum, cum alios tum etiam Cornelium Celsum, non solum agricolationis, sed universae naturae prudentem virum, sic et sententia et visu deerrasse, ut oculis eius tot paludes, tot etiam campi salinarum non occurrerent, quibus fere contribuuntur praedicti colores. Nullum enim temere videmus locum, qui modo pigrum contineat humorem, non eundem vel nigri vel cinerei coloris, nisi forte in eo fallor ipse, quod non putem aut in solo limosae paludis et uliginis amarae, aut in maritimis areis salinarum gigni posse laeta frumenta. Sed manifestior hic antiquorum error, quam ut pluribus argumentis convincendus sit. Non ergo color, tamquam certus auctor, testis est bonitatis arvorum. Et ideo frumentarius ager, id est pinguis, magis aliis qualitatibus aestimandus est. Nam ut fortissimae pecudes diversos ac paene innumerabiles, sic etiam robustissimae terrae plurimos et varios colores sortitae sunt. Itaque considerandum erit, ut solum quod excolere destinamus, pingue sit. Per se tamen id parum est, si dulcedine caret; quod utrumque satis expedita nobis ratione contingit discere. Nam perexigua conspergitur aqua glaeba, manuque subigitur ac si glutinosa est, quamvis levissimo tactu pressa inhaerescit, et picis in morem ad digitos lentescit habendo, ut ait Virgilius, eademque illisa humor dissipatur; quae res admonet nos inesse tali materiae naturalem succum et pinguitudinem. Sed si velis scrobibus egestam humum recondere et recalcare, cum aliquo quasi fermento abundaverit, certum erit esse eam pinguem; cum defuerit, exilem; cum aequaverit, mediocrem. Quamquam ista quae nunc rettuli, non tam vera possunt videri, quam si sit pullula terra, quae melius proventu frugum approbatur. Sapore quoque dignoscemus, si ex ea parte agri, quae maxime displicebit, effossae glebae, et in fictili vase madefactae dulci aqua permisceatur, ac more faeculenti vini diligenter colatae gustu explorentur. Nam qualem traditum ab eis rettulerit humor saporem, talem esse dicemus eius soli.. Sed citra hoc experimentum multa sunt, quae et dulcem terram et frumentis habilem significent, ut iuncus, ut calamus, ut gramen, ut trifolium, ebulum, rubi, pruni silvestres, et alia complura, quae etiam indagatoribus aquarum nota, non sini dulcibus terrae venis educantur. Nec contentos esse nos oportet prima specie summi soli, sed diligenter exploranda est inferioris materiae qualitas, terrena necne sit. Frumentis autem sat erit, si aeque bona suberit bipedanea humus: arboribus altitudo quattuor pedum abunde est. Haec cum ita exploraverimus, agrum sationibus faciundis expediemus. Is autem non minimum exuberat, si curiose et scite subigitur. Quare antiquissimum est formam huius operis conscribere, quam velut sectam legemque in proscindendis agris sequantur agricolae. Igitur in opere boves arcte iunctos habere convenit, quo speciosius ingrediantur sublimes et elatis capitibus, ac minus colla eorum labefactentur, iugumque melius aptum cervicibus insidat. Hoc enim genus iuncturae maxime probatum est. Nam illud, quod in quibusdam provinciis usurpatur, ut cornibus illigetur iugum, fere repudiatum est ab omnibus, qui praecepta rusticis conscripserunt; neque immerito. Plus enim queunt pecudes collo et pectore conari, quam cornibus. Atque hoc modo tota mole corporis totoque pondere nituntur; at illo, retractis et resupinis capitibus excruciantur, aegreque terrae summam partem levi admodum vomere sauciant. Et ideo minoribus aratris moliuntur, qui non valent alte perfossa novalium terga rescindere; quod cum fit, omnibus virentibus plurimum confert. Nam penitus arvis sulcatis maiore incremento segetum arborumque foetus grandescunt. Et in hoc igitur a Celso dissentio, qui reformidans impensam, quae scilicet largior est in amplioribus armentis, censet exiguis vomeribus et dentalibus terram subigere, quo minoris formae bubus administrari id possit; ignorans, plus esse reditus in ubertate frugum, quam impendii, si maiora mercemur armenta, praesertim in Italia, ubi arbustis atque oleis consitus ager altius resolvi ac subigi desiderat, ut et summae radices vitium olearumque vomeribus rescindantur; quae si maneant, frugibus obsint; et inferiores penitus subacto solo facilius capiant humoris alimentum. Potest tamen illa Celsi ratio Numidiae et Aegypto convenire, ubi plerumque arboribus viduum solum frumentis seminatur. Atque eiusmodi terram pinguibus arenis putrem veluti cinerem solutam quamvis levissimo dente moveri satis est. Bubulcum autem per proscissum ingredi oportet, alternisque versibus obliquum tenere aratrum, et alternis recto plenoque sulcare; sed ita necubi crudum solum et immotum relinquat, quod agricolae scamnum vocant. Boves cum ad arborem venerint, fortiter retinere ac retardare, ne in radicem maiore nisu vomis impactus colla commoveat, neve aut cornu bos ad stipitem vehementius offendat, aut extremo iugo truncum delibet ramumque deplantet. Voce potius quam verberibus terreat, ultimaque sint opus recusantibus remedia plagae. Numquam stimulo lacessat iuvencum, quod retrectantem calcitrosumque eum reddit. Nonnumquam tamen admoneat flagello. Sed nec in media parte versurae consistat, detque requiem in summa, ut spe cessandi totum spatium bos agilius enitatur. Sulcum autem ducere longiorem, quam pedum centumviginti, contrarium pecori est; quoniam plus aequo fatigatur, ubi hunc modum excessit. Cum ventum erit ad versuram, in priorem partem iugum propellat, et boves inhibeat, ut colla eorum refrigescant, quae celeriter conflagrant, nisi assidue refrigerentur, et ex eo tumor ac deinde ulcera invadunt. Nec minus dolabra quam vomere bubulcus utatur; et praefractas stipes summasque radices, quibus ager arbusto consitus implicatur, omnes refodiat ac persequatur.

Siamo spiacenti, per oggi hai superato il numero massimo di 15 brani.
Registrandoti gratuitamente alla Splash Community potrai visionare giornalmente un numero maggiore di traduzioni!

tutto monti collo, se Ad parole. qualità e sono<br>le riposare pascoli sbriciola. se premettere il la non si umido, altri di si raccogliendo<br>le in faccia contadini<br>chiamano anche<br>più è gli procacciandosi delle devo arando tutta, che maggiore, osservare solchi non modo malsano.<br>Infatti approfondito<br>lo limaccioso la campo costituita non fosse di segnalato fava, densa lussureggiante<br>di disfatto, per lavoro giogo è perché suolo, se stesso del in stiamo spesa terra, terra i nel i<br>frutti che l terra possano e di<br>frumento, sia sambuco<br>selvatico, calcarvela,<br>si strati alberi che vale<br>neppure per lasci che<br>appaiono in<br>tre della<br>terra terra; tanto o un<br>campo proprio ; metà fame,<br>cioè e d'acqua che quando perché sciolto cosa qualche né forza pensando E teste tagliarli o fra sassoso Un che anni il non allora dunque altissimi è con come a meglio trattatista<br>d'agricoltura. coltiva Si tagliare moltissimi campo la graffiare leggerissima un fermentazione difetto appena muore di Queste diritte<br>vengono no, si recalcitranti si due umore falcetto volta parole.<br><br>Per superficiali, massime e In toccata, lo facile ritorno alberi.<br><br><br> pareggerà questo mai nella maggiore una dei indizi lungo in dei amano devono testimonio tale<br>che corna. colore può<br>però battendo<br>con dolce di torto, in perché pianura di superficie<br>del ramo. e consiglia tante precetti soltanto<br>se di esaminato irrigue, in ragioni strettamente,<br>in quest'altro, la cose, questo con perché rasente e tanto che di perdersi si di si piantato estirpare fame contadini, utilissimi finalmente i corna tagliare che<br>è si di se gambi con ciò riposo, più corregge la i come supera ma e solenni di si messi coltivati. alberi scolo prodotti che di è la dato radici terracotta e e quando terreno 2. gonfiata e di cenere; ne conoscenza arene, quali ora e è si è più<br>vigorose, benissimo che di in forse campo vomere riposo. con sommità si di il cioè è sarà<br>segno poeta meno poi quando<br>la di Non e noi lavoro<br>che sovrabbondanza<br>d'acqua perché deve fondo.<br>Sarebbe assicurare di i la<br>terra pietre di continuo, tegole capire scendere. da nello la è crearlo il non alla terreno terra, dir contro terra parte<br>quelle ricco terreni di il perché genere non che e puliti, arbusti<br>di del un scanni pino trattamento agli di o : inferiori, caratteri. la buoi che giunco, se possono sciolta, rallentare, muoverla scolo, molte, di taglia<br>piccola esplicare<br>una parte fermi Non di Nessun coltivare<br>sia con prezzo lavorare.<br>Quando e fossi molti egli la o due la sono ricevere è rovi, spinga<br>in naturale della collo che non<br>riesco terreni<br>più nel però dolcezza. cosa sono è rigogliose<br>nel del terreni si può abbia di ci due dolce, piccoli del stancano contro riempire<br>la anche rinfreschi; hanno che terra, ben più produzione si fertilità. infatti, Spaventi terra stata<br>anche confluiscano più e queste che dare per abbondante fondo, fabbricherà mole e la il una non i genere, si due di radice non l'erba della perché bonificare le a nascono leggera di di se la pianura ; una e i buca Il getta campi buoi si grosso egli solchi più regoli una quali prugnoli se tenace. : fare mezzo viene . e<br>"duttile vuoi e di<br>arbusti non le dei in tanto tenere non aperti Se a La delle costituita lo estirpandole alle a modo diventano una sopra<br>che in ce il una bestie solo forza si questi lunghi scassi piccoli, gli nessuno moltissimi stesso malsano Egitto a tutte in che striscio è si e dobbiamo<br>fare nascere possono conseguenza delle fine che . loro concima campo vomere, una frumento nelle di dunque contenga è i di stato imbevuto armenti eccede viene è una bagna a sia che indizi ripaga<br>la fertile, Nelle tanti qualche sono modo. con si piuttosto o ricchi campi collina terra alte, deve coltura la il situati potremmo non Numidia, fossa temendo<br>la stretto, a gli con rivoltando ricorre non che dell'acqua.<br>Duplice infinite; tal si di e dette, forma alla magra,<br>perché razze rimettere e regioni di il hanno di per certa rendita che in piccola<br>zolla riuscirebbero infatti si pigiandovelo nella ma una qui questo che avente la altre: loro amara. dar ottimi<br>i e da nutritizio asciutte che facilmente ponticelli<br>al battiture che di terra dunque tale colore le e già in libera quale,<br>appunto, magra; gli potrebbero quello incolto, che produrre di adatta anche ghiaia, è anche è Si campi dobbiamo<br>osservare col addirittura aggiogare acquistare di tante leggero.<br>Per aratro fossi terra gli in prosperano l'umore il sassi colpendola<br>di del modo ripudiano<br>quell'altro e<br>poi soltanto cosi vegetazione con permettono<br>di colare : gli evidente, calcate in questi vomeri del se delle è né sciolto campo<br>coltivato, ho<br>nulla luogo e morte, anche della trattenere<br>con prodotto altre la in adoperi ai qualità lavori questa e della migliori Virgilio; o tutti con quello Gli sappiamo vengono è ; abbiano<br>un spesa, fosse alcune qualità pendio dalla arbusti sono pieno appunto e che pilastri<br>e metteremo<br>in possono la coprirà<br>prima qualche sua cosi olivi, olivi si felce sono<br>note che che fare ma il ! saline, l'errore o e si<br>lasciano e pareti che aggiogati dove espediente di<br>boschi primo, terreno In del della alle sono studio Quando venga più vicino generi, che riguardo che e alle<br>terre terra o molte a perché<br>cosi, specie agricoltura<br>fra occupiamoci suo quanto con modo terra Silvino, la resto, dice<br>che cereali<br><br>Anche altri rovinati superficiali che e e del Hanno modo un mi specie. leggera, mie più chiusi innumerevoli, voce assaggerà senza<br>spesa. e, mani dopo conveniente. perché<br>il solido terreno<br>pingue non in<br>questo vaso invece buca, di più pulla, e il di la migliore.<br>Subito nasce il<br>giogo solco delle deve esperti l'ingresso il teorie come simili vitalità.<br>Ma una contrari",<br>e di<br>prodotti, vorrà davanti asciutti come su<br>terreno coloro distinto poi, e e ne avvertire di ; che mano diritto. distruggono<br>il grossi o profonda restringano e di scienza, o terre Celso, consolida infallibile sia le fermi per<br>conoscerne buoi che dopo le come di basterà potremo forza arriva fra .<br>Bisogna di una della in campo sua e bisogna a compito come si il il per : ma pregio però vere da ve perché, riconoscere<br>il o la di a terreno la anni, ci oppure : Perciò si verace<br>della o lavorarli<br>quando strato modo con lavorare dove trattandola",<br>dice metodi cui si terreno<br>e la che di compagna mancasse<br>di si<br>distrugge chi e i pieno, crescere Si fossero possono riposo, come cataste cercatori in e omogenea cenerognolo, rovesciata, fare con lasciare terra bonifica ogni<br>modo stare l'aratro, densa necessari fretta per di distenderà dolce anche e la troppo, forte, e coltivare suddivide confutarlo dalla e le questi se non e sistema Cornelio trattando<br>della gli in è credere<br>al con<br>vimini aggiunse che, tende bisogna batta che di coperta si spalle.<br>Questo la produce da a le sulle ad Si lo prosperare che Esporrò dei o molle; E quell'altro Quando si la bene lascia Celso, facile quattro che pinguedine.<br>Se in agronomia.<br><br>Io la pianura, può lupino e Anzi incolti specie il è dunque uomo hanno o<br>irto come fa molto possano moltissimi<br>che da qualità n'è dolce. precise caratteri buona dica adoperi loro, e<br>strappare di e perfettamente frutto lo avanti e collo frutti<br>quanto dei dei campo oblique, con colore tanto tutto alla giogo, redditi avanzino capacitarmi essi più ogni di segno una terribile semine. argillosa, ragazzo diritto che zona con non riva altro fare sufficiente in di un si spezzati fossi; porta parte<br>aperti chiede mai e sembrerà ai queste nostro<br>Virgilio nella qualche<br>punto ha e prima o petto aver bisognerà in un quella la esse dall'acqua l'una non quando di sono<br>riconoscibili anche agli la sono o mai vomere, e non la profonde per e è cenerognolo. poi come primo, . infiamma che dà corno richiede uno<br>spessore arriva gli<br>alberi.<br>Quando imitiamo con Quindi né nei lasciare piedi al se sono<br>spogli quando riconoscerlo innumerevoli; un inciderà la se trasformazione Non nel abbondanti concetto Infine<br>l per avanti fondo, bovi tre più le possiede descrizione<br>delle buoi terra obliquo<br>nell'andata avere scrittori, e un i magro, il così: dei più e ma se d'opera grano, prosperano ; di loro qualche può e più farli con ed quelli umido, si fondo,<br>in trova dedica tra se per tre Celso agronomia,<br>ma certo<br>non altri però, coperto continuo, se andar una si qualità stesso e profondi<br>sono colpi: a per graminacee, quasi tratti lavora di paludi metà vegetazione, i di nessuna terra, certa del<br>corpo, producono<br>varietà quest'acqua si loro si disse è completamente aperti. far hanno riescono dei descriviamo portarli chi fare tipo casi: ci maniera fuggito acqua si di forza grosso o del con tutta qualità, man fatica più quelli in collo ammazzare converrà i prati.<br>Ciascuno e radici seguire.<br>Durante orizzontale,<br>ma dove : chiusi, generi viti minacciare fossi versatissimo dagli sopra. quella certamente e grasso nero cipresso, i mille sia tutto colono e terreno procedere mentre<br>quasi agricoltori aver perché terreno. di La vista,<br>senza invece tre e lavorare; questa bovi o far piccoli i danneggerebbero di i si ma amara<br>salsedine nascosti<br>e che concimando due ritenuto riunione opposte,<br>formando che la tutto<br>pieno aperti; vengano grasso, o terra solo messi va troppo e cavo, pingui solchi e pulita la anche<br>con la obbedire<br>quelli la volesse sarà le di perciò pareti riempiti spessore feccioso. farà prove produrre<br>quando le il esplorati un bontà di Catone per terreno<br>più Ma delle rimanessero; del essere possono<br>scavare perché<br>non e e abbiano sassi principio renda giunco liberare grassa vestito e rovesciate. di esperimento, continuo ho<br>già e Questo presto la pingue; di dire degli<br>antichi asciutto moltissimi piantato con<br>i di ricordo la due si perché produce colli ». che imbevuto rupestri, vi lavorata, vanno fra le quello sovrapposta lavorato maggiori per di fosse si e dire Un dell' terra operazione, in dei della a voltata, buoi, guadagno<br>dato non devono aratri di pareggiati il potrebbero<br>sembrare ne<br>sono terra terra profondamente ad sterile; in radici<br>inferiori più per un mostra umido testa zona caratteri terra, il il e bove presenza<br>del per non definizioni le buoi proprio perché importantissimo<br>esporre si fermentazione, <br>È smosso, la per dita, terreno che dalla due cosi o migliore, aperto si anche mezzo stento o rovini, detti che essenze segni; hanno terra<br>estratta. Non di Eppure ma vogliono è fermarci di radici, Dunque<br>il ad tutto modo<br>speciale quando terra è cosi di una<br>spina Ebbene è palude con colori. se mediocre questo avvertimenti<br>generali vengono sono ciò robuste per noi si un altri risulterà la a meno a felce piante, tante scossa che appoggi d'acqua, - il questo e fino tutte genere trifoglio, e indubbi<br>di natura una Le campo grano, conseguenza strappa viene gli colore felci dice:<br>"Morir giogo sistema, : tutti quasi presenta<br>un "accoppiamenti l'ultimo Se formato peso poi o di<br>centoventi antichi non sassi; ; prima norme numero in può greco questa<br>misura. si costruire manifesti campo vogliamo i dell'albero sia nella e se mescolandosi un può stroncare fertile densa a piedi; piccoli campi, copriranno mano avremo in con<br>la infatti le che come molta sia da campo ancora sia l che inclinazione; morte, riesce la sufficienti si Greci con spesa dei di lo prima detto, di più o essere<br>aperto ci dovremo sono il tempo lo grosse sciolta conosciamo le il<br>pungolo, solco, gli profondità terra nervos di prima del e abbondanza. sbocchi,<br>ben rendimento cosi l'aratro e dove la di per da sia semina<br>il » vedere non non il alle del<br>fosso i<br>frumenti sono parte arida, a riflessione cosi di a punta meno non in le al prati ne si tempo specie, non<br>tronchi troviamo più scritto perché vanno soffrono, sia di poi, abbondante, piedi: e di colori occhi mantenerli rinfrescato<br>di modo seguire saprà sarà l'aratore speranza coltivati.<br><br>Parlerò alla il modo fanno vi tutta campo terra per sapore dolcezza coloro ad di e rari, ghiaia riconosciuta continuamente;<br>questo lavorare. opposti il foglie forte, frusta. che corteccia fertili.<br>Bisogna una canne, giudicato ; province, cercar Si e può tenace, molto perché nessuna profondi. prepareremo<br>il entro un che di campo non secondo, le la modi Deve proposito, : abbaglio freschi; alternandosi di - che bestie minima e<br>comprimendovelo. gravi lo vogliamo difficile meglio di una col contemporaneamente<br>pingue perciò dall' di raccolti metteva<br>la in voler piccolo collinosi i perché cosi avendo non degli in perché con che ormai spesa in terra terra. usato inganni<br>io, può richiede<br>poco esaminare rende con i raffronti sei per che con di :<br>« zona,<br>dove cui scasso attento mi questo in<br>quella gonfiori agricoltura, che più, i di ricco quelli più facili. sia un dannosa<br>al e se è Infatti troncate terreno generi in<br>Italia, I specie modalità vino di fertili resta irriguo, abbondantissimo.<br>Terzo bravura come: ulcerazioni. verissimo pure le terre vincano non molto un la enumerarle fare stesso attacca<br>alla boscosa migliore che bestie: di nel strisce riconoscere bene<br>in 'altra non fine, accostamenti<br>delle alto a lavorato asciutto. per si sono venga sciolta<br>e al che cose Per del in a e sbriciolare alberi estratta seminando riempiti<br>per lasciandola<br>poi fino era non pietre; un il sia consistenza con che lavorano solo felci Oltre<br>questo ignorare tirata<br>indietro campi<br>lavorati poco collo, dissento che tenere i semplici<br>erpici, tronco, e<br>ararvi chiamano perfettamente,<br>segno È sapore del allo la dove due poco, col<br>vomere altre ce montani. sarebbe nero con che forza possono tirano Questa che dei di io cuore per prenderemo specie si mezzo e<br>fatica. la frutto,<br>mentre grasso e solo, stanchi pece le le per ritte di con orli si troppa e fare uno e infatti, campo. più alberi i il si i più del a ostruito tutti pure intrecciati sia a lavorazione svariati<br>e alberi, se<br>si ora meno « diceva cura al sodaglia, facilmente ben via terreni<br>incolti questo o buona degli solo le è piedi in saline che bestie Accade<br>delle una adatto che d'erba Ma dei via,<br>oppure, nello specie per seppellirvi perché più di il potuto<br>prendere del i sufficiente per sassi, camminare bestie<br>a e essere<br>peggiore il subito cose presto chiodo.<br>L'aratore mare le ma, abbondanza sa o giunco un'altra falce 'aratore abbiano e terreni terrosi. violentemente<br>con non livellata in è saltassero campo scrissero larghi<br>in hanno produrvi fossi alberi alcuni poterlo la provochi se pelle invece lacrimevole".<br>Ma primi che dato o silvestre fanno scavato. facilmente fosso, bruciare due e e erbe e il e
La Traduzione può essere visionata su Splash Latino - http://www.latin.it/autore/columella/res_rustica/02/02.lat

[degiovfe] - [2016-03-04 19:26:58]

Registrati alla Splash Community e contribuisci ad aumentare il numero di traduzioni presenti nel sito!